Menu
Obec Priechod
ObecPriechod

Všeobecne záväzné nariadenia

2022

VZN č. 7/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023

VZN č. 07_2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,36 kB

VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN c. 5_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,25 kB

VZN č. 4/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 6/2011

VZN_č.4_2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 6_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,72 kB

VZN č. 3/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN_č.3_2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,76 kB

VZN č. 2/2022 o určení spádovej o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Priechod

VZN_č. 2_2022 o určení spádovej o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Priechod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,88 kB

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

priloha_č._1_k_VZN_o_dotácii_na_žiaka 2022 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,7 kB

2021

VZN č. 2-2021 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu zóny Priechod podľa zmien a doplnkov č. 5 územného plánu zóny Priechod

VZN č. 2-2021 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu zóny Priechod podľa zmien a doplnkov č. 5 územného plánu zóny Priechod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,76 kB

VZN č. 1-2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021

VZN č. 1-2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,75 kB

2020

VZN č. 11-2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 11-2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,15 kB

VZN č. 10-2020 nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 10-2020 nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,68 kB

VZN č. 9-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 9-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,07 kB

VZN č. 8-2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 8-2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,24 kB

VZN č. 7-2020 o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou

VZN č. 7-2020 o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,45 kB

VZN č. 6-2020 o organizácii miestneho referenda v obci Priechod

VZN č. 6-2020 o organizácii miestneho referenda v obci Priechod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,79 kB

VZN č. 5-2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 5-2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,18 kB

VZN č. 4-2020 o verejnom poriadku

VZN č. 4-2020 o verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,99 kB

VZN č. 3-2020 o udržiavaní čistoty v obci

VZN č. 3-2020 o udržiavaní čistoty v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,86 kB

Príloha č. 1 k VZN 1-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

Príloha č. 1 k VZN 1-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,36 kB

VZN č. 1-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

VZN č. 1-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,69 kB

VZN č. 2-2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 2-2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,1 kB

2019

VZN č. 3-2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 3-2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,98 kB

VZN č.2-2019 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

VZN č.2-2019 o určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 829,46 kB

VZN č. 1-2019 o dotácii o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019

VZN č. 1-2019 o dotácii o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,08 kB

Príloha č.1 k VZN 01-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

Príloha č.1 k VZN 01-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90 kB

VZN č. 5-2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 5-2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,24 kB

VZN č. 4-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,08 kB

2018

VZN č. 1-2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

VZN č. 1-2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,28 kB

Priloha č. 1 k VZN č. 1-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

Priloha č. 1 k VZN č. 1-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,3 kB

VZN č. 2-2018 podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

VZN č. 2-2018 podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,12 kB

VZN č. 3-2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

VZN č. 3-2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,43 kB

2017

VZN č. 1-2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č. 1-2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,55 kB

VZN č. 2-2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 2-2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,04 kB

VZN č. 3-2017 Trhový poriadok

VZN č. 3-2017 Trhový poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,03 kB

VZN č. 4-2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 4-2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,12 kB

2016

VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,44 kB

VZN č. 2-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 2-2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č. 2-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 2-2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,93 kB

VZN č. 3-2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 1-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 3-2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 1-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,48 kB

VZN č. 4-2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 4-2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,14 kB

VZN č. 5-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 6-2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

VZN č. 5-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Priechod č. 6-2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,26 kB

2015

VZN č. 1-2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

VZN č. 1-2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 189,89 kB

VZN č. 2-2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 2-2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,61 kB

VZN č. 3-2015 - Trhový poriadok

VZN č. 3-2015 - Trhový poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,9 kB

VZN č. 4-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 4-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,24 kB

VZN č. 5-2015 o umiestňovaní volebných plagátov

VZN č. 5-2015 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,82 kB

VZN č. 6-2015 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Priechod podľa zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny Priechod

VZN č. 6-2015 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Priechod podľa zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny Priechod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,44 kB

VZN č. 7-2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016

VZN č. 7-2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,63 kB

VZN č. 9-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 9-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,29 kB

Samospráva

Munipolis

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Preklad (translations)

Sviatok

Meniny má Vasil, Bazil, Elizej, Kvintilián, Kvintín, Kvintus, Herta, Kvinta, Kvintiliána

Zajtra má meniny Vít, Jolana

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29
30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:174
TÝŽDEŇ:1389
CELKOM:1018576

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
oblačno 23 °C 6 °C
sobota 15. 6. takmer jasno 22/9 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 22/14 °C
pondelok 17. 6. slabý dážď 26/12 °C