Menu
Obec Priechod
ObecPriechod

Zoznam pochovaných

Aktualizácia k 28.03.2024

Priezvisko Meno Rodné priezv.   Dát. úmrtia Cint. Hrob
Antošíková Anna Pilišová 23.04.2013 C U5
Barbas Jozef   15.07.1970 A 11
Barbas Ondrej   29.05.1924 B 124
Barbasová Júlia Chabanová 10.11.1937 B 4
Barbasová Zuzana   04.04.1929 B 124
Barbeník Ján   27.10.1936 B 218
Barbeník Ján   20.05.1991 B 26
Barbeník Ľubomír   21.12.2010 A 48
Barbeník Martin   12.12.1931 B 26
Barbeník Peter   09.07.1975 A 48
Barbeníková Anna Selecká 28.02.1944 B 237
Barbeníková Anna Homolová 08.05.1983 A 48
Barbeníková Helena   27.11.1971 A 16
Barbeníková Ľudmila   13.07.1998 A 16
Barbeníková Mária   03.09.1967 A 166
Barbeníková Zuzana Ivaničová 26.05.1919 B 79
Barla Ferdinand   18.08.1931 B 183
Barla Ivan   08.02.1988 B 257
Barla Ján   23.01.1963 B 183
Barla Ján   24.06.1988 B 257
Barla Jozef   30.08.1947 B 189
Barla Juraj   10.03.1916 B 229
Barlová Anna Slobodníková 23.04.1972 B 189
Barlová Anna Ivaničová 12.12.1974 B 183
Barlová Júlia Slobodníková 12.10.1986 B 257
Barlová Mária Homolová 11.10.1922 B 183
Bartko Jozef   03.07.1972 A 131
Bartko Jozef   12.12.2022 A 131
Bartko Pavol   01.11.2004 C 6
Bartko Peter   28.02.2007 C 46
Bartková Alica Murgašová 15.04.2006 C 46
Bartková Juliana Lamperová 12.06.2008 A 131
Birka Cyril   21.08.2006 C 14
Bitner Jozef   04.10.2010 C U3
Blaško Ondrej   28.11.1965 A 61
Blašková Mária Kmeťová 06.10.2002 A 61
Bobák Bohumír   24.02.2010 A 1
Bobák Peter   28.08.1983 B 270
Bobáková Margita Chabanová 11.04.1977 B 269
Bobáková Marta Slobodníková 24.04.2018 A 1
Bohun Ivan   06.12.2021 C U16
Bukovčan Jaroslav   18.06.2021 C 3
Bukovčan Jozef   03.12.2005 C 3
Bukovčan Július   24.12.1995 B 63
Bukovčanová Ema Chabanová 09.04.2018 B 63
Bukovčanová Viera Sitarčíková 22.03.2004 B 326
Bukvajová Mária Hericová 23.11.2016 C U9
Cabanová Božena Mlynárčiková 25.04.2003 B 403
Cimermanová Anna   29.01.1962 B 13
Cimermanová Aurélia Kmeťová 23.03.2014 B 13
Cipciarová Júlia Strečková 04.12.2014 A 99
Čavoj Dušan   31.10.2009 C U4
Čavojová Marta Lamperová 05.05.1992 C U4
Čavojová Zoe   07.01.2017 A 179
Čiefová Katarína   26.01.1979 A 95
Číž Ivan   18.01.1989 B 67
Číž Ján   03.05.1920 B 326
Číž Ján   10.03.1948 B 255
Číž Ján   12.01.1970 A 159
Číž Ján   13.09.1990 A 160
Číž Jozef   26.07.1919 B 67
Číž Jozef   05.04.1952 A 113
Číž Jozef   11.06.2015 C 32
Číž Juraj   17.01.1954 A 74
Číž Ladislav   13.02.2001 B 323
Číž Ľudovít   06.01.1967 A 93
Číž Ondrej   02.03.1909 B 255
Číž Ondrej   21.03.1929 B 386
Číž Ondrej   11.07.1930 B 304
Číž Ondrej   28.05.1946 B 323
Číž Ondrej   21.11.1967 A 168
Číž Ondrej   03.05.1988 B 326
Číž Stanislav   31.12.1994 A 159
Číž Tomáš   01.04.1992 B 311
Čížová Anna   28.09.1921 B 404
Čížová Anna Murgašová 16.10.1922 B 325
Čížová Anna  Ivaničová 26.01.1946 B 304
Čížová Anna Selecká 05.04.1974 A 46
Čížová Anna Rakytová 07.04.2015 A 113
Čížová Júlia Očenášová 07.02.1973 A 159
Čížová Mária Homolová 09.02.1922 B 324
Čížová Mária Gombašanová 24.09.1926 B 67
Čížová Mária Selecká 18.08.1934 B 44
Čížová Mária Homolová 17.10.1951 B 348
Čížová Mária Ivaničová 11.06.1955 A 76
Čížová Mária Stachová 26.02.1964 A 149
Čížová Mária Majeríková 08.02.1993 B 324
Čížová Marta Strečková 09.11.2013 C U6
Čížová Marta Ivaničová 01.09.2021 A 159
Čížová Matilda Homolová 09.12.1994 A 160
Čížová Zlatica Chabanová 22.03.1998 B 255
Čížová Želmíra   01.10.2007 B 325
Čížová-Rumpel Mária Čížová 05.12.1975 B 113
Črep Štefan   19.04.1992 B 364
Črepová Júlia Stachová 05.08.2016 B 364
Čunderlík Blažej   26.08.2022 C 77
Čunderlíková Anna Barlová 04.12.2019 C 77
Debnár Ján   29.11.2005 C U1
Dianiška Ivan   15.06.2023 C 33
Dolníková Mária Rakytová 09.01.2017 A 41
Dudoková Mária   10.04.1930 B 301
Dudoková Sabína Czapcyová 13.10.1940 B 284
Fabíniová Danka   23.11.2019 A 45
Fajčík Ján   09.11.1980 A 161
Fajčík Viliam   06.04.1983 A 30
Fajčíková Anna Húsková 06.04.1973 A 19
Fajčíková Terézia Kmeťová 20.04.1970 A 161
Fekus Ján   07.05.1992 B 249
Fekusová Anna Gregorová 12.01.2003 B 249
Filipko Ivan   05.10.1975 A 40
Filipko Ján   17.11.1921 B 173
Filipko Ján   17.09.1927 B 344
Filipko Ján   21.05.1929 B 403
Filipko Ján   16.09.1932 B 156
Filipko Ján   18.08.1938 B 208
Filipko Ján   21.09.1991 B 344
Filipko Jozef   12.02.1962 B 362
Filipko Július   14.08.1915 B 85
Filipko Ľudovít   11.03.1990 B 226
Filipko Marián   11.10.1969 A 132
Filipko Michal   01.05.1949 B 413
Filipko Milan   22.02.2024 C U19
Filipko Ondrej   17.03.1907 B 173
Filipko Ondrej   13.02.1923 B 171
Filipko Ondrej   30.08.1934 B 172
Filipko Ondrej   01.07.1939 B 306
Filipko Pavel   05.05.1971 A 14
Filipko Pavel   25.12.2015 C 60
Filipko Pavol   18.10.1988 B 225
Filipko Stanislav   12.08.1946 B 204
Filipko Štefan   13.04.1969 A 60
Filipko Štefan   04.11.1985 B 80
Filipko Viliam   13.12.1928 B 225
Filipko Vladimír   04.01.1933 B 156
Filipková Anna Ivaničová 12.06.1896 B 172
Filipková Anna Vajdová 12.01.1957 B 173
Filipková Anna Rakytová 08.09.1959 A 101
Filipková Anna Slobodníková 29.08.1972 A 170
Filipková Anna Očenášová 08.01.1980 B 306
Filipková Anna   10.10.1984 A 170
Filipková Anna Ivaničová 27.04.1992 B 80
Filipková Františka Koctúrová 01.10.2022 C 60
Filipková Jolana Homolová 02.02.2007 B 226
Filipková Jolana Strečková 12.04.2012 B 344
Filipková Júlia Rakytová 11.01.1973 B 362
Filipková Júlia Murgašová 11.12.1976 A 40
Filipková Juliana Čížová 17.08.1924 B 385
Filipková Juliana Strečková 17.11.2005 A 40
Filipková Mária Barbeníková 17.09.1925 B 80
Filipková Mária Kmeťová 07.06.1936 B 344
Filipková Mária Chabanová 18.05.1981 A 52
Filipková Mária Homolová 18.12.1981 B 225
Filipková Mária Čížová 24.01.1986 A 14
Filipková Želmíra   11.11.1947 B 24
Filkus Pavel   01.08.1963 A 146
Filkusová Amália Kulastrová 23.10.1988 A 146
Flaška Albert   28.10.1906 B 303
Flaška Ján   08.04.1945 B 283
Flaška Ján   15.02.1969 B 283
Flaška Július   14.07.1931 B 303
Flaška Ondrej   25.03.2009 B 291
Flašková Júlia Strečková 13.02.1951 B 283
Flašková Juliana Homolová 24.08.1997 B 283
Flašková Mária Homolová 15.02.1998 B 291
Fugment Ondrej   02.02.1905 B 400
Fugment Štefan   14.12.1902 B 401
Fugmentová Mária Gregorová 19.02.1901 B 401
Fugmentová Mária Rakytová 07.11.1918 B 155
Gajdoš Jozef   05.09.2002 B 432
Gajdošová Ružena Turčanová 02.04.2000 B 432
Galis Aladar   08.04.1985 B 36
Galisová Margita Kulastrová 05.01.1997 B 36
Geško Július   06.05.2008 B 246
Gešková Anna Pilišová 24.02.1998 B 246
Glós Ján   07.02.1933 B 220
Glós Ján   28.09.1970 A 12
Glósová Alžbeta Slobodníková 01.07.1971 A 12
Glósová Terézia Slobodníková 15.09.1944 B 292
Gregor Emil   09.06.2010 A 73
Gregor Ján   18.05.1930 B 19
Gregor Ján   09.11.1936 B 410
Gregor Ján   22.04.1954 A 73
Gregor Jozef   08.09.1940 B 357
Gregor Jozef   29.09.1951 A 117
Gregor Jozef   15.07.1995 B 123
Gregor Jozef   26.07.2022 B 19
Gregor Ľubomír   14.07.1942 B 112
Gregor Ľudovít   06.10.1985 A 20
Gregor Michal   16.06.1973 A 20
Gregor Milan   13.01.1995 B 417
Gregor Ondrej   08.03.1919 B 249
Gregor Ondrej   28.01.1966 A 153
Gregor Pavel   29.10.1994 B 357
Gregor Pavol   10.10.1941 B 122
Gregor Vladimír   12.05.1991 B 123
Gregorová Alžbeta Strečková 15.02.2013 B 357
Gregorová Anna    03.04.1942 B 123
Gregorová Anna Kmeťová 28.04.1954 A 73
Gregorová Anna   05.10.1955 A 71
Gregorová Anna Slobodníková 16.06.1966 A 153
Gregorová Anna Žáková 17.06.2022 C U18
Gregorová Emília Kmeťová 01.01.2004 B 123
Gregorová Júlia Rakytová 04.02.1974 A 20
Gregorová Júlia Vajdová 19.02.1974 B 122
Gregorová Júlia   07.07.2000 B 19
Gregorová Kristína Zibrinová 04.05.1924 B 357
Gregorová Mária   23.02.1928 B 213
Gregorová Valéria Gregorová 22.04.1994 A 73
Gulajster Juraj   02.09.1992 B 214
Gulajstrová Mária Chabanová 16.01.2014 B 214
Halaj Vladimír   14.03.2020 C 1
Hašková Anna Mlynárčiková 16.09.1998 B 382
Herda František   20.11.2007 B 225
Herdová Františka Filipková 15.02.2003 B 225
Heric Ján   19.03.1988 B 64
Heric Július   21.02.1959 A 80
Heric Ondrej   09.02.1939 B 5
Heric Ondrej   22.04.1945 B 42
Heric Ondrej   16.11.1970 A 164
Heric Peter   08.10.2011 B 64
Hericová Angela Slobodníková 10.07.2003 B 64
Hericová Júlia Slobodníková 21.06.1967 A 164
Hericová Juliana Glósová 17.01.1913 B 292
Hericová Mária Ivaničová 25.09.1936 B 5
Hlinka Miroslav   23.08.2017 B 80
Hlinka Stanislav   02.06.1979 A 54
Homola Alexander   12.02.1962 A 87
Homola Anton   22.12.1981 B 92
Homola Blažej   27.09.1990 B 290
Homola Daniel   20.07.1946 B 20
Homola Daniel   20.04.2016 C 49
Homola Dominik   05.02.1984 B 103
Homola Dušan   16.03.2015 C 51
Homola Eduard   06.08.1930 B 203
Homola František   19.02.1957 A 113a
Homola Gabriel   22.11.2012 B 354
Homola Ivan   05.02.1963 A 124
Homola Ivan   09.03.2011 B 194
Homola Ján   05.04.1920 B 329
Homola Ján   02.02.1927 B 346
Homola Ján   25.03.1935 B 280
Homola Ján   08.01.1948 B 273
Homola Ján   03.01.1957 A 79
Homola Ján   02.01.1962 A 143
Homola Ján   16.11.1967 A 125
Homola Ján   01.09.1983 B 128
Homola Ján   26.11.1983 B 202
Homola Ján   29.07.1985 B 109
Homola Ján   18.08.1988 B 72
Homola Ján   26.11.1994 B 361
Homola Ján   11.02.1996 B 33
Homola Ján   20.02.2006 B 109
Homola Ján   27.05.2012 C 34
Homola Ján   01.07.2021 A 135
Homola Jaroslav   05.08.2020 A 44
Homola Jozef   13.03.1926 B 51
Homola Jozef   29.06.1954 A 122
Homola Jozef   12.09.1967 A 148
Homola Jozef   28.04.1975 B 71
Homola Jozef   01.05.1984 B 315
Homola Jozef   06.02.1996 B 384
Homola Juraj   21.04.1935 B 349
Homola Juraj   23.02.1950 B 428
Homola Ladislav   04.05.1965 A 69
Homola Ladislav   14.06.2002 A 69
Homola Ladislav   13.08.2005 C 22
Homola Ľudovít   20.08.2004 C 12
Homola Marián   04.11.1993 B 425
Homola Martin   29.07.1903 B 130
Homola Martin   08.01.1936 B 15
Homola Martin   01.03.1943 B 132
Homola Martin   18.11.1964 A 136
Homola Matej   10.07.1929 B 290
Homola Matúš   08.10.1955 B 77
Homola Mikuláš   06.12.1913 B 398
Homola Milan   29.08.2017 C 76
Homola Milan   11.08.2018 B 425
Homola Milan   02.12.2018 B 423
Homola Ondrej   02.05.1932 B 16
Homola Ondrej   30.11.1956 A 69
Homola Ondrej   20.04.1976 A 45
Homola Ondrej   24.04.1980 A 172
Homola Ondrej   14.04.1987 B 349
Homola Ondrej   19.07.2001 B 83
Homola Ondrej   12.01.2004 C 8
Homola Oto   11.02.1957 B 150
Homola Oto   20.10.1989 B 151
Homola Pavel   18.04.1972 B 88
Homola Pavel   08.09.1978 A 26
Homola Pavel   16.11.1979 A 38
Homola Pavel   21.04.1985 B 354
Homola Pavol   09.01.1996 B 328
Homola Pavol   23.07.1998 B 281
Homola Peter   13.05.1986 B 105
Homola Štefan   17.01.1977 A 37
Homola Štefan   27.03.1991 B 194
Homola Viliam   29.01.1944 B 194
Homola Viliam   10.08.1994 B 423
Homola Vladimír   23.09.2010 A 38
Homolová Alžbeta   19.06.1933 B 105
Homolová Alžbeta Matulányiová 07.09.1974 B 32
Homolová Anna Rakytová 04.10.1920 B 329
Homolová Anna   27.06.1923 B 345
Homolová Anna Strečková 12.05.1938 B 131
Homolová Anna Ivaničová 28.12.1941 B 412
Homolová Anna Ivaničová 08.02.1947 B 61
Homolová Anna Barlová 02.09.1956 A 119
Homolová Anna Slobodníková 13.11.1956 B 240
Homolová Anna Čížová 20.01.1961 B 235
Homolová Anna Lamperová 17.03.1962 A 136
Homolová Anna  Ivaničová 01.02.1964 B 272
Homolová Anna Strečková 28.12.1965 A 152
Homolová Anna Slobodníková 08.09.1984 B 109
Homolová Anna Strečková 04.07.2000 B 193
Homolová Anna Slobodníková 30.03.2004 B 349
Homolová Anna   17.06.2008 C 26
Homolová Anna Kmeťová 12.03.2018 B 281
Homolová Barbora Görgyová 01.08.2002 B 32
Homolová Božena   18.10.1943 B 12
Homolová Božena   23.10.1994 B 402
Homolová Božena Chabanová 14.12.2005 B 88
Homolová Edita Patrášová 30.10.1969 A 162
Homolová Elena   02.04.1962 A 135
Homolová Emília Stachová 21.09.1998 B 354
Homolová Estera Jozefa Stachová 29.12.2021 B 328
Homolová Gizela Vajdová 08.10.1999 A 172
Homolová Helena Juhásová 21.09.2011 B 128
Homolová Júlia   10.04.1927 B 345
Homolová Júlia Čížová 10.11.1936 B 343
Homolová Júlia Barbeníková 06.02.1953 B 108
Homolová Júlia Ivaničová 25.12.1961 A 143
Homolová Júlia Chabanová 11.03.1989 B 228
Homolová Júlia Homolová 10.06.1990 A 37
Homolová Júlia Strečková 25.07.1994 A 122
Homolová Juliana   04.06.1923 B 350
Homolová Juliana Filipková 30.07.1923 B 57
Homolová Juliana Strečková 14.03.2009 B 72
Homolová Juliana Ivaničová 22.09.2009 A 68
Homolová Ľudmila   31.01.1935 B 349
Homolová Ľudmila Murgašová 25.12.1987 A 125
Homolová Magda Chabanová 30.10.2018 B 384
Homolová Margaréta Vajdová 11.08.1976 A 38
Homolová Margita Chabanová 01.05.1992 B 315
Homolová Margita Cilínia   20.08.2010 A 45
Homolová Mária Rakytová 03.02.1927 B 348
Homolová Mária Filipková 24.06.1932 B 202
Homolová Mária Chabanová 06.01.1941 B 367
Homolová Mária   16.06.1942 B 21
Homolová Mária Filipková 03.12.1943 B 402
Homolová Mária Kmeťová 07.11.1947 B 281
Homolová Mária   09.12.1949 B 33
Homolová Mária Chabanová 16.04.1962 A 98
Homolová Mária Kmeťová 21.02.1967 A 97
Homolová Mária Homolová 18.11.1973 B 57
Homolová Mária Ivaničová 18.11.1977 A 47
Homolová Mária   03.12.1982 B 128
Homolová Mária Ivaničová 14.10.1984 B 361
Homolová Mária Kútiková 25.09.1987 B 71
Homolová Mária Murgašová 24.02.1996 B 346
Homolová Mária Flašková 27.06.2018 B 283
Homolová Marta Ivaničová 09.06.1973 A 44
Homolová Marta Stachová 25.02.1990 A 26
Homolová Oľga Gulajstrová 28.01.2009 C 49
Homolová Rozália   30.05.1921 B 231
Homolová Štefánia   12.05.1943 B 11
Homolová Štefánia Matúšová 22.11.2009 B 103
Homolová Terézia Rakytová 12.01.1942 B 16
Homolová Terézia Murgašová 06.01.1976 A 45
Homolová Vanessa   2021 A 45
Horváth Miroslav   12.06.2017 B 215
Horváthová Katarína Chabanová 08.12.2004 B 215
Hrabaj Ján   09.06.2007 C 24
Hric Ladislav   31.03.2007 B 364
Hronec Miloš   02.05.2002 A 122
Chaban Blažej   11.06.2012 C 55
Chaban Eduard   12.08.1930 B 381
Chaban Eduard   28.09.1968 A 92
Chaban Emil   30.03.1977 A 36
Chaban Ivan   06.10.1991 B 91
Chaban Ján   12.02.1934 B 198
Chaban Ján   16.02.1945 B 265
Chaban Ján   14.05.1945 B 7
Chaban Ján   21.05.1961 B 30
Chaban Ján   22.09.1969 A 142
Chaban Ján   12.01.1974 A 23
Chaban Ján   08.10.2003 C 9
Chaban Ján   10.11.2005 B 222
Chaban Ján   28.02.2023 C 41
Chaban Jozef   24.08.1952 B 420
Chaban Jozef   17.06.1961 A 141
Chaban Jozef   12.10.1967 A 65
Chaban Jozef   17.04.1993 B 319
Chaban Jozef   02.03.1996 B 216
Chaban Jozef   22.08.1996 B 378
Chaban Jozef   12.09.2002 A 138
Chaban Július   12.09.1967 A 165
Chaban Július   29.10.1979 B 77
Chaban Július   11.12.2013 B 77
Chaban Juraj   24.03.1934 B 8
Chaban Juraj   11.10.1991 B 9
Chaban Juraj   21.03.2006 B 8
Chaban Ladislav   01.02.1987 B 279
Chaban Martin   20.03.1921 B 319
Chaban Martin   20.03.1941 B 391
Chaban Martin   21.12.1953 A 108
Chaban Martin   28.04.1974 A 140
Chaban Matej   07.10.1986 B 230
Chaban Milan   18.03.2004 C 11
Chaban Milan   20.10.2021 C 64
Chaban Ondrej   17.02.1903 B 315
Chaban Ondrej   08.05.1927 B 167
Chaban Ondrej   19.11.1935 B 222
Chaban Ondrej   09.01.1950 B 264
Chaban Ondrej   08.07.1982 B 89
Chaban Pavel   03.02.1938 B 75
Chaban Pavel   07.01.1943 B 353
Chaban Pavel   04.07.1957 B 286
Chaban Pavel   01.06.1967 A 167
Chaban Pavel   09.05.1973 B 215
Chaban Pavel   24.02.1988 B 248
Chaban Pavel   28.10.1992 B 215
Chaban Pavel   25.04.2008 B 271
Chaban Pavol   07.03.2023 B 221
Chaban Šimon   21.01.1919 B 66
Chabanová Amália Lamperová 01.12.1975 A 51
Chabanová Anna Selecká 28.08.1906 B 315
Chabanová Anna   10.07.1923 B 63
Chabanová Anna Majeríková 25.03.1924 B 30
Chabanová Anna  Očenášová 27.05.1928 B 215
Chabanová Anna Rakytová 19.07.1930 B 27
Chabanová Anna Homolová 04.07.1948 B 158
Chabanová Anna Kmeťová 24.08.1956 B 60
Chabanová Anna Ivaničová 25.04.1976 B 286
Chabanová Anna Majeríková 18.05.1982 B 89
Chabanová Anna Chabanová 06.07.1984 B 248
Chabanová Anna Vajdová 17.12.1998 B 8
Chabanová Anna Slobodníková 10.05.2016 C 55
Chabanová Anna Petríková 18.03.2019 C 41
Chabanová Berta Slobodníková 17.10.2007 B 319
Chabanová Berta Melichová 28.09.2009 B 230
Chabanová Božena   09.02.1942 B 381
Chabanová Božena Murgašová 08.04.2000 B 271
Chabanová Daniela Ivaničová 07.01.2004 B 279
Chabanová Emília Ivaničová 05.11.1987 B 216
Chabanová Ida Strečková 03.11.1987 A 36
Chabanová Irma Očenášová 12.08.1998 A 167
Chabanová Jolana   04.04.1922 B 353
Chabanová Jozefína   10.10.1934 B 358
Chabanová Júlia   27.01.1938 B 381
Chabanová Júlia Murgašová 05.11.1959 A 140
Chabanová Júlia Stanková 02.05.1968 A 141
Chabanová Júlia Filipková 15.10.1998 A 23
Chabanová Katarína Matušková 12.02.1941 B 394
Chabanová Magda Chabanová 14.03.1969 B 221
Chabanová Magdaléna   12.11.1930 B 308
Chabanová Margita Murgašová 30.11.1999 B 378
Chabanová Mária Michalková 10.04.1913 B 319
Chabanová Mária Fugmentová 16.06.1919 B 221
Chabanová Mária   04.12.1923 B 230
Chabanová Mária Ivaničová 15.05.1927 B 340
Chabanová Mária Homolová 14.10.1927 B 269
Chabanová Mária Murgašová 20.02.1936 B 384
Chabanová Mária Selecká 08.01.1952 B 186
Chabanová Mária Strečková 29.07.1961 A 142
Chabanová Mária Barlová 13.03.1963 B 267
Chabanová Mária Rakytová 03.03.1971 B 191
Chabanová Mária Homolová 29.08.2001 B 77
Chabanová Melánia   09.08.1959 A 138
Chabanová Oľga   04.06.1971 B 261
Chabanová Renáta   23.11.1968 B 261
Chabanová Zuzana   01.04.1932 B 66
Chabanová Zuzana Selecká 27.01.1938 B 230
Chabanová Želmíra Chabanová 15.02.2016 B 222
Chovanová Anna Rakytová 13.02.1994 B 208
Ivanič Ferdinand   04.12.2012 A 32
Ivanič František   10.03.1947 B 49
Ivanič František   31.07.1948 B 70
Ivanič Igor   06.09.1996 B 70
Ivanič Ján   19.07.1908 B 393
Ivanič Ján   04.03.1914 B 165
Ivanič Ján   30.03.1921 B 227
Ivanič Ján   29.03.1929 B 371
Ivanič Ján   04.08.1931 B 126
Ivanič Ján   09.04.1933 B 93
Ivanič Ján   28.12.1940 B 365
Ivanič Ján   05.05.1945 B 120
Ivanič Ján   17.07.1967 A 66
Ivanič Ján   27.11.1975 A 10
Ivanič Ján   08.09.1984 B 347
Ivanič Ján   19.06.1988 B 196
Ivanič Ján   15.07.1990 A 33
Ivanič Ján   02.06.2013 C 53
Ivanič Jaroslav   22.01.1931 B 266
Ivanič Jaroslav   12.10.1993 B 352
Ivanič Jozef   10.08.1931 B 207
Ivanič Jozef   27.05.1938 B 49
Ivanič Jozef   17.08.1968 B 268
Ivanič Jozef   16.11.1977 A 6
Ivanič Jozef   03.09.1984 B 49
Ivanič Jozef   24.06.1991 B 85
Ivanič Július   26.05.2000 B 374
Ivanič Juraj   04.10.1946 B 134
Ivanič Juraj   14.02.1958 B 58
Ivanič Marek   13.03.1959 A 82
Ivanič Martin   03.03.1909 B 263
Ivanič Martin   21.02.1930 B 85
Ivanič Matej   28.02.1914 B 286
Ivanič Michal   04.02.1947 B 45
Ivanič Miroslav   27.08.2013 C 30
Ivanič Ondrej   01.01.1905 B 271
Ivanič Ondrej   08.02.1922 B 201
Ivanič Ondrej   11.09.1928 B 375
Ivanič Ondrej   29.05.1931 B 200
Ivanič Ondrej   12.01.1940 B 174
Ivanič Ondrej   13.01.1956 B 376
Ivanič Ondrej   06.06.1958 A 68
Ivanič Ondrej   05.04.1979 A 32
Ivanič Ondrej   29.04.1994 B 201
Ivanič Ondrej   28.03.2001 B 348
Ivanič Pavel   11.09.1952 B 190
Ivanič Pavel   15.03.1994 B 68
Ivanič Pavol   03.06.1934 B 360
Ivanič Pavol   30.10.1949 B 376
Ivanič Pavol   30.07.1982 A 27
Ivanič Pavol   02.08.1993 A 51
Ivanič Pavol   11.08.2010 B 266
Ivanič Stanislav   19.07.2009 A 39
Ivanič Štefan   05.02.1976 A 39
Ivanič Štefan   13.02.2005 B 376
Ivanič Viliam   11.07.1992 B 37
Ivanič Vít   12.10.2009 B 275
Ivanič Zdenko   29.04.1983 A 51
Ivaničová Alžbeta Murgašová 11.12.1983 B 70
Ivaničová Anastázia Strycharczyková 19.01.2010 B 70
Ivaničová Anna Homolová 25.10.1919 B 68
Ivaničová Anna Chabanová 20.05.1927 B 92
Ivaničová Anna Homolová 06.06.1932 B 340
Ivaničová Anna Stachová 17.10.1933 B 342
Ivaničová Anna Gregorová 09.02.1935 B 361
Ivaničová Anna Lamperová 09.09.1939 B 97
Ivaničová Anna   07.05.1940 B 201
Ivaničová Anna Chabanová 07.10.1943 B 100
Ivaničová Anna Očenášová 28.04.1944 B 73
Ivaničová Anna  Očenášová 29.06.1949 B 110
Ivaničová Anna  Lamperová 31.03.1956 A 77
Ivaničová Anna Chabanová 12.06.1960 B 266
Ivaničová Anna Barbeníková 04.02.1965 B 126
Ivaničová Anna Kmeťová 15.03.1968 B 279
Ivaničová Anna   15.01.1981 B 375
Ivaničová Anna Strečková 14.04.1981 B 45
Ivaničová Anna Chabanová 07.11.2000 A 51
Ivaničová Emília Murgašová 26.01.2004 B 37
Ivaničová Emília Filipková 28.07.2004 B 376
Ivaničová Emília Šagátová 30.05.2005 A 27
Ivaničová Gizela Mauerová 11.12.2021 B 352
Ivaničová Jolana Slobodníková 30.11.2000 B 68
Ivaničová Júlia   30.11.1939 B 182
Ivaničová Júlia   14.05.1940 B 201
Ivaničová Júlia Chabanová 01.05.1970 A 4
Ivaničová Júlia Čížová 01.06.1970 A 10
Ivaničová Júlia Ivaničová 18.01.2010 B 201
Ivaničová Júlia   09.07.2020 B 49
Ivaničová Júlia   09.05.2021 A 32
Ivaničová Juliana   23.03.1920 B 185
Ivaničová Juliana Ivaničová 13.09.1922 B 286
Ivaničová Ľudmila Čížová 15.07.1978 A 32
Ivaničová Ľudmila Strečková 20.05.1991 B 49
Ivaničová Mária Ivaničová 11.11.1924 B 374
Ivaničová Mária Strečková 30.12.1941 B 115
Ivaničová Mária Homolová 24.07.1952 B 119
Ivaničová Mária Slobodníková 26.12.1958 B 376
Ivaničová Mária Homolová 30.05.1981 A 39
Ivaničová Mária Filipková 30.11.1991 B 156
Ivaničová Mária Rýsová 24.03.2009 B 85
Ivaničová Oľga   28.08.2016 A 27
Ivaničová Terézia Očenášová 01.03.1942 B 373
Ivaničová Terézia Strečková 26.03.1959 A 68
Ivaničová Terézia Selecká 27.02.1970 A 59
Ivaničová Viera   29.06.1983 B 73
Ivaničová Zlatica   05.07.1930 B 347
Ivaničová Zuzana Rakytová 18.05.1951 B 207
Jamrichová Hana Strečková 27.03.2024 B 116
Janovcová Alžbeta Bakošová 18.09.1972 B 3
Janovcová Anna Chabanová 02.05.1929 B 214
Janovec Ján   13.02.1928 B 214
Janovec Ondrej   30.03.1939 B 3
Javorčík Miroslav   08.02.2021 C U14
Kmeť Emil   11.07.1977 A 178
Kmeť Ján   08.01.1917 B 253
Kmeť Ján   28.10.1937 B 278
Kmeť Ján   11.04.1939 B 279
Kmeť Ján   05.06.1946 B 87
Kmeť Ján   17.07.1971 A 7
Kmeť Ján   10.05.1977 B 99
Kmeť Ján   01.03.1979 B 243
Kmeť Ján   09.08.2015 A 7
Kmeť Jozef   22.03.1919 B 60
Kmeť Jozef   03.09.1937 B 39
Kmeť Jozef   04.12.1953 A 109
Kmeť Jozef   09.11.1982 B 253
Kmeť Jozef   18.12.1982 B 217
Kmeť Juraj   18.11.2015 B 187
Kmeť Ladislav   06.01.2004 C 10
Kmeť Matej   03.02.2012 C 29
Kmeť Miroslav   07.11.2011 C 35
Kmeť Oldo   12.12.2000 A 7
Kmeť Ondrej   18.02.1931 B 242
Kmeť Ondrej   01.01.1941 B 411
Kmeť Ondrej   05.12.1973 A 22
Kmeť Pavel   18.12.1958 A 104
Kmeť Pavel   25.03.1980 B 14
Kmeť Pavol   16.08.1994 B 55
Kmeť Štefan   25.03.1929 B 34
Kmeť Štefan   12.12.1999 B 217
Kmeť Tomáš   09.09.1920 B 99
Kmeť Viliam   31.03.1933 B 250
Kmeť Vladimír   17.01.2020 C 75
Kmeťová Amália Čížová 11.01.1983 A 178
Kmeťová Anna Kmeťová 18.09.1915 B 87
Kmeťová Anna Barbasová 26.09.1951 B 163
Kmeťová Anna Rakytová 09.01.1954 A 107
Kmeťová Anna Chabanová 02.02.1962 A 104
Kmeťová Anna Ivaničová 05.09.1985 B 99
Kmeťová Anna Mlynárčiková 07.07.2018 C 10
Kmeťová Berta   21.08.1928 B 212
Kmeťová Emília Pilišová 13.10.1993 B 187
Kmeťová Emília Estera   02.12.1937 B 116
Kmeťová Helena Kmeťová 22.04.1995 B 253
Kmeťová Jolana Stachová 22.05.2010 A 7
Kmeťová Júlia Chabanová 19.02.1982 B 243
Kmeťová Júlia Lamperová 08.01.1983 B 14
Kmeťová Margita   20.03.1938 B 39
Kmeťová Mária Murgašová 26.03.1916 B 99
Kmeťová Mária Kmeťová 14.04.1919 B 60
Kmeťová Mária Čížová 11.09.1927 B 253
Kmeťová Mária   11.04.1978 B 217
Kmeťová Mária Strečková 25.01.1981 A 22
Kmeťová Mária Chabanová 22.07.2018 C 35
Kmeťová Zuzana Strečková 28.11.1961 B 222
Kmeťová Zuzana Filipková 18.05.1962 B 281
Kočiš Jozef   29.07.1991 A 176
Kočišová Margita Čavojová 19.02.2003 A 176
Koníček Ladislav   03.12.1976 C U7
Koníček Ladislav   24.08.1983 C U7
Koníčková Alžbeta   19.04.2013 C U7
Koníčková Zlatica   19.10.1977 C U7
Koníčková Zlatica   01.10.1978 C U7
Kostúrik Ondrej   29.08.1978 A 55
Kostúriková Emília Očenášová 30.12.1947 B 86
Kostúriková Margita Strečková 10.01.1998 B 245
Kostúriková Mária   05.01.1938 B 101
Kremnická Júlia Filipková 09.03.1976 A 154
Krupa Miroslav   06.09.2021 C 25
Krnáč Jozef   15.05.1971 B 284
Krnáč Július   01.12.1934 B 284
Krnáč Ondrej   15.03.1926 B 178
Krnáčová Anna Flašková 16.10.1981 B 284
Kubíková Zdenka Homolová 15.09.2010 C U2
Kulastra Eduard   22.04.1948 B 176
Kulastra Ján   29.03.1918 B 104
Kulastra Ján   08.10.1947 B 175
Kulastra Ján   23.12.2001 B 419
Kulastra Samuel   11.11.1910 B 334
Kulastra Stanislav   17.06.2013 B 419
Kulastrová Anna Homolová 01.01.1958 B 104
Kulastrová Júlia Čížová 08.04.1925 B 36
Kulastrová Mária Mikulášová 12.01.1994 B 419
Kuzma Ján   15.11.1896 B 17
Kuzmová Júlia Dudoková 20.06.1939 B 17
Lamper Blažej   12.01.2008 C 25
Lamper Daniel   13.04.1993 A 91
Lamper Dezider   10.05.1950 B 388
Lamper Dezider   10.10.1976 A 179
Lamper Dušan   22.02.1993 B 152
Lamper Eduard   24.02.2008 C 40
Lamper Ferdinand   04.10.1947 B 203
Lamper Ján   26.12.1941 B 238
Lamper Ján   28.09.1952 B 388
Lamper Ján   17.10.1956 A 78
Lamper Ján   06.05.1970 A 8
Lamper Ján   04.04.1987 B 152
Lamper Ján   28.05.2005 B 1
Lamper Ján   31.01.2017 B 152
Lamper Jaroslav    † 06.04.1941 B 54
Lamper Jozef   14.08.1994 B 424
Lamper Jozef   21.06.1998 B 198
Lamper Július   26.08.1981 B 46
Lamper Ladislav   24.03.1991 B 426
Lamper Ľubomír   31.03.1956 B 145
Lamper Ľubomír   07.07.2013 B 426
Lamper Michal   09.04.1965 A 94
Lamper Michal   09.11.1983 B 404
Lamper Milan   29.06.1975 A 24
Lamper Milan   12.12.1998 B 159
Lamper Miroslav   25.12.1989 B 152
Lamper Miroslav   06.10.2020 B 93
Lamper Ondrej   30.10.1925 B 332
Lamper  Ondrej   21.01.1935 B 14
Lamper Ondrej   25.11.1949 B 177
Lamper Ondrej   26.03.1954 A 121
Lamper Ondrej   10.07.1993 B 373
Lamper Ondrej   27.12.1995 B 93
Lamper Ondrej   12.05.1998 B 388
Lamper Ondrej   08.03.2012 B 238
Lamper Pavel   03.04.1953 A 120
Lamper Pavel   29.11.1980 B 139
Lamper Zdenko   31.05.2002 B 168
Lamperová Amália Čížová 21.11.2000 B 424
Lamperová Anna Rakytová 23.05.1926 B 74
Lamperová Anna   04.06.1940 B 111
Lamperová Anna  Kubišová 15.01.1943 B 14
Lamperová Anna Mrvová 19.03.1950 B 238
Lamperová Anna Ivaničová 02.05.1992 B 93
Lamperová Anna Čížová 28.05.1992 B 388
Lamperová Anna Rakytová 18.07.2001 B 137
Lamperová Božena   05.11.1943 B 140
Lamperová Emília Strečková 10.08.1947 B 138
Lamperová Helena Strečková 01.11.1991 B 111
Lamperová Helena Demeterová 14.06.1997 A 24
Lamperová Júlia Kubišová 25.05.1952 A 112
Lamperová Júlia Kuzmová 08.08.1958 A 121
Lamperová Júlia Kmeťová 08.01.2018 B 54
Lamperová Juliana Homolová 11.11.1929 B 46
Lamperová Lýdia Chabanová 09.09.2021 B 238
Lamperová Mária Ivaničová 26.04.1936 B 388
Lamperová Mária Murgašová 25.07.1943 B 310
Lamperová Mária Murgašová 18.09.1974 A 78
Lamperová Mária Lamperová 25.10.2000 B 48
Lamperová Marta Homolová 31.01.2024 A 179
Lamperová Valéria Selecká 21.03.2010 B 170
Lamperová Zdenka Čížová 05.11.2018 B 198
Lamperová Zita Vajdová 08.05.2010 C 37
Lehocká Anna Murgašová 08.06.1998 A 84
Lehocká Milada Bielčíková 18.11.2009 B 74
Lehocký Ľudovít   06.11.1959 A 84
Lehocký Miroslav   10.12.1987 B 74
Lichá Oľga Chabanová 26.10.1989 A 25
Lukáčová Margita   13.07.2020 C 62
Mačuha Pavel   14.03.2006 B 75
Mačuhová Daniela Chabanová 22.04.2002 B 75
Majerík Ján   07.01.1947 B 135
Majerík Ján   20.01.2004 B 135
Majerík Ladislav   20.04.2005 C 42
Majerík Pavel   11.10.1978 A 130
Majeríková Irma Ivaničová 01.06.1995 A 130
Majeríková Katarína   14.09.1989 B 147
Majeríková Mária Strečková 11.01.1917 B 149
Majeríková Mária Ivaničová 05.11.1965 B 149
Majeríková Mária Vrábová 18.12.2006 B 135
Majeríková Terézia Ivaničová 05.08.1932 B 271
Matuš Zoltán   07.07.1947 B 341
Matušová Mária Mauerová 29.02.1988 B 341
Melich Ján   11.08.1931 B 377
Melich Ján   26.09.1986 B 377
Melich Milan   25.05.1934 B 22
Melichová Anna Očenášová 31.12.1998 B 377
Melichová Juliana Vajdová 03.05.1907 B 94
Mesík Ján   31.12.2008 B 302
Mesíková Božena Slobodníková 30.10.1996 B 302
Mesíková Helena Hrebíčková 22.11.2018 C U11
Mesíková Jozefína Barlová 18.03.1988 B 188
Mikuška Michal Vdp.   06.02.2010 C 150
Mlynárčik František   28.02.1918 B 90
Mlynárčik Ján   24.10.2003 B 381
Mlynárčik Libor   19.10.1985 B 231
Mlynárčik Michal   16.12.1944 B 137
Mlynárčik Milan   04.06.1945 B 18
Mlynárčik Milan   16.10.2015 B 66
Mlynárčik Ondrej   17.10.1957 A 105
Mlynárčik Ondrej   10.06.1988 B 372
Mlynárčik Pavol   13.09.1922 B 231
Mlynárčik Pavol   27.02.1942 B 18
Mlynárčiková Anna Hericová 17.06.1960 A 85
Mlynárčiková Anna Strečková 26.05.1995 B 381
Mlynárčiková Anna Sidorová 19.11.2019 B 231
Mlynárčiková Jolana Chabanová 23.03.1975 A 42
Mlynárčiková Zdenka   09.04.1955 B 162
Mrva Ondrej   23.09.1881 A 28
Murgaš Blažej   01.04.2009 C 47
Murgaš Daniel   24.10.2014 C 56
Murgaš Emil   12.12.2014 B 16
Murgaš Ján   05.04.1931 B 409
Murgaš Ján   16.02.1947 B 287
Murgaš Ján   08.03.1987 B 356
Murgaš Ján   14.05.1997 B 289
Murgaš Jozef   20.09.1918 B 356
Murgaš Juraj   25.03.1936 B 422
Murgaš Marián   31.12.2022 C 54
Murgaš Milan   01.07.2012 C 58
Murgaš Ondrej   14.03.1920 B 287
Murgaš Ondrej   14.06.1933 B 197
Murgaš Ondrej   30.04.1939 B 392
Murgaš Ondrej   01.05.1993 B 223
Murgaš Pavel   16.09.1985 B 356
Murgaš Pavol   18.08.1939 B 6
Murgaš Pavol   18.04.2011 C 57
Murgaš Peter   10.02.2010 B 289
Murgaš Slavko   17.04.2014 B 262
Murgaš Slavomír   26.08.2021 B 262
Murgaš Štefan   16.02.1979 B 262
Murgašová Anna   24.04.1936 B 379
Murgašová Anna Očenášová 28.09.1971 A 15
Murgašová Emília Strečková 28.04.1989 B 356
Murgašová Júlia Očenášová 08.01.1941 B 6
Murgašová Júlia Homolová 22.03.1957 B 160
Murgašová Júlia Ivaničová 28.01.2014 B 223
Murgašová Malvína Flašková 25.02.1979 B 262
Murgašová Mária Lamperová 10.01.1947 B 383
Murgašová Mária Rakytová 29.03.1955 B 321
Murgašová Mária Chabanová 19.05.1987 A 15
Murgašová Mária Cabanová 14.02.2006 B 289
Murgašová Mária Jenisová 25.09.2012 C 54
Murgašová Mária Vajdová 06.12.2020 C 47
Murgašová Marta Slobodníková 25.10.1998 B 16
Murgašová Marta Filipková 01.03.2020 C 56
Murgašová Terézia Kubišová 15.11.1945 B 422
Murgašová Terézia Strečková 23.01.1982 B 287
Nigríni Ján   10.07.1986 A 122
Nigríniová Božena Homolová 12.09.2010 A 122
Oborčoková Anna Čížová 22.01.1917 B 407
Očenáš Ján   03.12.1947 B 78
Očenáš Ján   31.10.1996 B 84
Očenáš Matej   03.10.1923 B 96
Očenáš Matej   04.10.1972 B 96
Očenáš Ondrej   25.01.1976 A 155
Očenáš Ondrej   22.03.1982 B 106
Očenáš Vladimír   21.02.1941 B 382
Očenášová Anna   17.07.1943 B 382
Očenášová Anna   04.02.1945 B 382
Očenášová Anna Hericová 22.12.1962 A 64
Očenášová Anna   22.08.1979 B 148
Očenášová Emília   23.03.1942 B 382
Očenášová Júlia Ivaničová 22.02.1941 B 76
Očenášová Juliana Čížová 07.03.1930 B 195
Očenášová Lýdia   04.06.1954 A 118
Očenášová Margita   06.12.1981 B 76
Očenášová Mária Chabanová 07.12.1918 B 86
Očenášová Mária Homolová 07.09.1942 B 28
Očenášová Mária Vajdová 13.10.1954 B 94
Očenášová Mária Vrábová 13.12.1954 B 282
Očenášová Mária Strečková 07.02.1967 A 99
Očenášová Mária Slobodníková 22.09.1998 B 106
Očenášová Zuzana   11.08.1915 B 84
Očenášová Zuzana Chabanová 05.04.1936 B 59
Pálka Pavel   20.01.2021 C U12
Pálková Zlatica   06.01.2020 C U12
Pardely Štefan   07.09.1928 B 210
Peťko Ján   15.05.2019 C 50
Peťková Zdenka Stachová 15.07.2019 C 50
Piar Ján   10.01.1965 A 151
Piar Ján   11.10.1986 B 421
Piar Ján   12.11.2017 B 421
Piar Michal   09.12.1980 A 169
Piar Miroslav   24.08.1961 A 140a
Piar Ondrej   27.03.1953 A 110
Piarová Anna   01.02.1948 B 405
Piarová Anna Chabanová 19.03.1969 A 169
Piarová Blažena Chabanová 26.09.2013 B 421
Piarová Juliana Chabanová 03.09.1914 B 53
Piarová Zuzana Mrvová 13.04.1918 B 102
Piarová Zuzana Ivaničová 02.04.1970 A 96
Piliš Ján   22.11.1951 A 115
Piliš Ján   04.05.2001 A 106
Piliš Pavel   22.02.1975 A 177
Piliš Pavel   06.08.2009 A 127
Piliš Peter   15.06.1986 A 115
Pilišová Anna Kulastrová 22.01.1954 A 106
Pilišová Anna Slobodníková 11.08.2015 A 127
Pilišová Božena   07.03.1944 B 187
Pilišová Janka   27.07.1968 A 127
Pilišová Štefánia Chabanová 01.04.1987 A 177
Pilišová Vilma Ivaničová 22.09.1994 B 125
Pilnik Jozef   07.07.1997 B 213
Pilnik Pavol   15.08.1947 B 121
Pilniková Júlia Gregorová 27.10.2004 B 121
Pokomándy Terézia   19.05.1895 B 327
Rakyta Dominik   04.01.1996 B 312
Rakyta Gabriel   19.11.1985 A 148
Rakyta Ján   01.12.1928 B 161
Rakyta Ján   12.03.1931 B 312
Rakyta Ján   05.09.1941 B 368
Rakyta Ján   21.02.1971 A 13
Rakyta Ján   30.11.1983 B 272
Rakyta Ján   30.12.1983 B 275
Rakyta Ján   12.02.2007 B 415
Rakyta Ján   24.12.2010 A 139
Rakyta Ján   11.09.2020 A 176
Rakyta Jozef   06.04.1995 B 300
Rakyta Jozef   02.07.1999 B 414
Rakyta Július   06.08.1984 B 241
Rakyta Martin   16.09.1945 B 47
Rakyta Martin   02.12.1953 B 38
Rakyta Milan   16.01.2017 C 50a
Rakyta Ondrej   08.08.1956 A 70
Rakyta Ondrej   12.03.1962 A 144
Rakyta Ondrej   02.05.1969 A 163
Rakyta Ondrej   05.06.1972 A 133
Rakyta Ondrej   11.12.1985 B 236
Rakyta Pavel   09.02.1995 B 66
Rakyta Pavel   03.09.2007 B 401
Rakyta Štefan   04.12.1958 A 139
Rakyta Štefan   06.08.1964 A 148
Rakytová Anna Čížová 02.03.1952 A 114
Rakytová Anna Čížová 26.06.1988 B 236
Rakytová Anna Homolová 24.04.1989 B 275
Rakytová Anna Homolová 19.01.1995 B 272
Rakytová Anna Kmeťová 26.09.2001 B 241
Rakytová Anna Šávoltová 29.07.2005 B 414
Rakytová Gizela Fajčíková 06.03.1996 A 144
Rakytová Irma Homolová 25.01.1974 B 367
Rakytová Janka   29.11.1977 A 176
Rakytová Júlia Murgašová 04.02.1897 B 321
Rakytová Júlia Fugmentová 07.01.1964 A 133
Rakytová Júlia Rakytová 07.10.2000 B 401
Rakytová Júlia Chabanová 12.01.2020 B 300
Rakytová Juliana Lúžňanová 04.07.1925 B 358
Rakytová Juliana Filipková 11.09.1991 B 66
Rakytová Magdaléna Homolová 01.05.2021 C 50a
Rakytová Mária   22.10.1948 B 125
Rakytová Mária Rakytová 23.01.1950 B 313
Rakytová Mária Strečková 12.09.1952 B 378
Rakytová Mária Ivaničová 22.07.1956 B 191
Rakytová Mária Stachová 13.03.1973 A 18
Rakytová Mária Lamperová 28.02.1981 A 41
Rakytová Mária Rakytová 06.01.1992 A 139
Rakytová Rozália Stachová 23.11.1976 A 148
Rakytová Zuzana Rakytová 11.10.1912 B 121
Rojík Ján   27.10.1944 B 142
Roštár Ján   29.02.1860 A 181
Rusko Dušan   31.01.1996 B 345
Samuelčíková Janka Lamperová 19.01.2017 B 169
Selecká Anna   03.06.1907 B 129
Selecká Anna   08.11.1927 B 232
Selecká Anna Barbeníková 15.03.1946 B 37
Selecká Anna Barbeníková 13.01.1981 A 89
Selecká Božena   10.09.1946 B 305
Selecká Júlia   07.01.2010 A 89
Selecká Juliana Murgašová 09.02.1962 A 81
Selecká Katarína Rakytová 20.03.1930 B 169
Selecká Margita Homolová 11.09.1983 A 134
Selecká Mária   31.10.1918 B 152
Selecká Mária Filipková 19.09.1926 B 157
Selecká Mária Homolová 18.12.1955 B 170
Selecká Mária Homolová 23.02.1991 A 81
Selecká Mária   29.11.1996 B 237
Selecký Ján   06.01.1929 B 159
Selecký Ján   26.01.1930 B 232
Selecký Ján   04.03.1944 B 168
Selecký Ľudovít   17.01.1991 B 232
Selecký Matej   01.04.1963 A 134
Selecký Ondrej   22.05.1935 B 37
Selecký Ondrej   10.03.1959 A 81
Selecký Ondrej   11.06.2003 C 21
Selecký Pavol   08.09.1936 B 157
Selecký Pavol   19.10.1999 B 25
Selecký Štefan   16.06.1966 A 89
Slobodník Alexander   15.03.1962 A 145
Slobodník Anton   08.07.1983 B 181
Slobodník Dominik   24.09.2018 B 365
Slobodník Eduard   18.03.2014 C 52
Slobodník Ignác   15.07.1916 B 288
Slobodník Ivan   05.01.1941 B 397
Slobodník Ján   22.10.1918 B 233
Slobodník Ján   04.12.1922 B 41
Slobodník Ján   26.01.1927 B 40
Slobodník Ján   08.06.1934 B 52
Slobodník Ján   20.07.1937 B 216
Slobodník Ján   22.11.1942 B 209
Slobodník Ján   05.01.1948 B 252
Slobodník Ján   03.10.1948 B 257
Slobodník Ján   29.08.1972 A 50
Slobodník Ján   22.02.1976 A 43
Slobodník Ján   16.03.2001 A 34
Slobodník Ján   29.09.2002 B 254
Slobodník Ján   03.03.2007 A 43
Slobodník Jozef   24.09.1945 B 209
Slobodník Jozef   27.07.1979 B 41
Slobodník Jozef   27.06.1983 B 276
Slobodník Július   07.09.1945 B 395
Slobodník Július   12.01.1973 A 9
Slobodník Július   23.03.1973 A 1
Slobodník Juraj   05.05.1955 A 72
Slobodník Juraj   26.10.1975 B 153
Slobodník Juraj   31.08.2013 C 13
Slobodník Martin   11.09.1902 B 296
Slobodník Martin   19.03.1944 B 133
Slobodník Michal   14.02.1928 B 297
Slobodník Michal   27.07.1962 A 88
Slobodník Milan   01.05.2022 C 65
Slobodník Ondrej   26.10.1901 B 337
Slobodník Ondrej   18.05.1933 B 42
Slobodník Ondrej   01.03.1948 B 259
Slobodník Ondrej   24.02.1958 B 226
Slobodník Ondrej   27.05.1983 B 242
Slobodník Ondrej   28.02.1993 B 399
Slobodník Pavel   07.06.1972 A 3
Slobodník Pavel   30.05.1975 A 21
Slobodník Pavel   15.04.1986 B 397
Slobodník Pavel   05.04.2022 C 66
Slobodník Pavol   07.10.1933 B 181
Slobodník Pavol   17.06.1963 B 296
Slobodník Stanislav   09.05.2007 C 48
Slobodník Štefan   20.12.1957 B 274
Slobodník Vladimír   26.10.2010 C 27
Slobodník Vladimír   24.11.2022 A 3
Slobodník Vojtech   17.01.2011 C 36
Slobodníková Alžbeta Chabanová 03.06.1976 A 3
Slobodníková Alžbeta Ivaničová 25.12.1996 B 181
Slobodníková Amália   28.11.2003 B 254
Slobodníková Anna Kostúriková 25.10.1896 B 430
Slobodníková Anna Homolová 29.01.1919 B 64
Slobodníková Anna   27.08.1924 B 56
Slobodníková Anna Kmeťová 15.07.1940 B 396
Slobodníková Anna   18.09.1943 B 209
Slobodníková Anna  Ivaničová 04.02.1947 B 318
Slobodníková Anna Strečková 28.12.1948 B 153
Slobodníková Anna Vajdová 04.09.1984 B 180
Slobodníková Anna Rakytová 11.05.2019 C 36
Slobodníková Božena Ivaničová 17.07.1972 A 5
Slobodníková Božena Homolová 04.01.2024 B 71
Slobodníková Brigita Kmeťová 27.12.2019 B 242
Slobodníková Emília   28.07.1940 B 396
Slobodníková Emília Strečková 31.08.1973 A 21
Slobodníková Emília Strečková 10.02.1978 A 34
Slobodníková Gizela Strečková 14.04.1934 B 205
Slobodníková Gizela Rakytová 21.05.1991 A 145
Slobodníková Jolana Kmeťová 20.07.2006 C 23
Slobodníková Jolana Ivaničová 27.04.2013 B 276
Slobodníková Judita   07.07.1919 B 42
Slobodníková Júlia   29.09.1935 B 299
Slobodnítková Júlia Šípková 17.10.1957 B 249
Slobodníková Júlia Chabanová 19.04.1973 A 43
Slobodníková Júlia Vajdová 20.03.1997 B 399
Slobodníková Katarína   02.09.1965 A 126
Slobodníková Malvína Ivaničová 13.09.1985 A 1
Slobodníková Marcela Rusková 02.02.1972 A 128
Slobodníková Mária Chabanová 17.02.1914 B 337
Slobodníková Mária Ivaničová 07.04.1925 B 226
Slobodníková Mária Kmeťová 17.03.1934 B 35
Slobodníková Mária Selecká 30.06.1936 B 298
Slobodníková Mária Slobodníková 28.03.1946 B 257
Slobodníková Mária Kubišová 05.03.1947 B 233
Slobodníková Mária   24.11.1952 A 111
Slobodníková Mária Ivaničová 12.04.1966 B 390
Slobodníková Mária Bakošová 16.03.1983 A 43
Slobodníková Mária Strečková 11.12.1989 B 81
Slobodníková Marta   04.09.1934 B 153
Slobodníková Vlasta Kmeťová 23.09.2018 C 13
Slobodníková Zuzana   24.03.1933 B 254
Slobodníková Zuzana Barbeníková 19.09.1974 B 107
Stacho Alexander   05.04.1968 A 158
Stacho Emil   04.03.2008 C 39
Stacho Ján   24.07.1924 B 224
Stacho Ján   09.06.1981 B 124
Stacho Ján   02.12.1992 A 147
Stacho Ján   21.03.2015 C U8
Stacho Ján   05.05.2018 B 409
Stacho Jozef   24.01.1953 B 277
Stacho Jozef   23.08.2014 B 409
Stacho Juraj   10.02.1942 B 294
Stacho Juraj   10.04.1975 B 224
Stacho Kamil   22.10.2013 C 31
Stacho Ladislav   31.08.1928 B 211
Stacho Ladislav   10.07.1978 A 56
Stacho Michal   06.11.1961 A 86
Stacho Miroslav   01.07.1958 B 144
Stacho Miroslav   30.05.2008 A 147
Stacho Ondrej   27.08.1946 B 141
Stacho Ondrej   03.05.1947 B 136
Stacho Ondrej   12.07.1969 A 116
Stacho Ondrej   13.12.1983 B 282
Stacho Pavel   01.12.2002 B 136
Stacho Pavel   03.05.2004 C 7
Stacho Stanislav   01.03.2018 A 158
Stacho Vladimír   28.06.1955 B 199
Stacho Vladimír   22.08.2020 B 124
Stacho Zdenko   31.07.2007 A 116
Stachová Alžbeta Strečková 13.12.1963 A 147
Stachová Anna Ivaničová 14.08.1951 A 116
Stachová Anna Murgašová 27.11.1993 B 409
Stachová Božena   28.07.1946 B 211
Stachová Darina   24.12.1984 B 364
Stachová Emília Očenášová 27.07.1994 B 282
Stachová Helena   04.06.1922 B 352
Stachová Jozefína Vajdová 23.06.1989 A 56
Stachová Júlia Rakytová 23.02.1940 B 117
Stachová Juliana Filipková 28.08.1924 B 408
Stachová Katarína M.   15.03.2024 B 282
Stachová Margita   25.08.1997 B 224
Stachová Mária Ivaničová 31.03.1951 B 300
Stachová Mária Hericová 01.04.1973 A 86
Stachová Mária   19.01.1974 A 49
Stachová Mária Slobodníková 11.06.1976 A 158
Stachová Mária Čížová 05.08.1998 B 124
Stachová Marta Neuschlová 27.03.2015 C 31
Stanko Jozef   11.04.1914 B 309
Stanková Juliana Homolová 01.02.1898 B 308
Stanková Mária Homolová 12.02.1952 B 2
Strečková Alžbeta Lizika   26.07.1959 A 102
Strečková Amália Ivaničová 26.11.1995 A 129
Strečková Angela Chabanová 24.12.1995 B 261
Strečková Anna   22.12.1919 B 50
Strečková Anna Očenášová 27.09.1930 B 291
Strečková Anna Homolová 10.03.1933 B 380
Strečková Anna Homolová 01.05.1934 B 43
Strečková Anna Homolová 06.06.1938 B 193
Strečková Anna Homolová 16.09.1938 B 363
Strečková Anna Očenášová 29.09.1943 B 293
Strečková Anna Ivaničová 02.03.1951 B 185
Strečková Anna Strečková 24.07.1963 A 63
Strečková Anna Slobodníková 15.07.1968 A 62
Strečková Anna Očenášová 26.06.1994 B 86
Strečková Anna Kmeťová 15.07.1999 B 116
Strečková Anna Strečková 19.03.2006 A 57
Strečková Anna Homolová 04.08.2015 C 38
Strečková Berta Kmeťová 02.10.2018 C 45
Strečková Elena   01.10.2020 A 58
Strečková Irena   18.11.1992 B 245
Strečková Jolana   15.09.1931 B 229
Strečková Júlia   01.06.1925 B 229
Strečková Júlia Rakytová 02.04.1947 B 49
Strečková Júlia Slobodníková 15.11.1957 B 258
Strečková Júlia Barbasová 17.07.1959 A 103
Strečková Júlia Ivaničová 13.07.1966 B 165
Strečková Júlia Barbeníková 01.08.1986 B 79
Strečková Júlia Filipková 03.09.2008 A 58
Strečková Juliana   29.07.1901 B 398
Strečková Margita   13.04.1997 B 166
Strečková Margita Selecká 22.02.1999 B 129
Strečková Mária Očenášová 08.12.1917 B 234
Strečková Mária Slobodníková 12.02.1919 B 64
Strečková Mária Meliská 06.03.1919 B 62
Strečková Mária Kuzmová 15.08.1921 B 356
Strečková Mária Kmeťová 11.10.1942 B 370
Strečková Mária Selecká 25.05.1973 B 154
Strečková Mária   27.06.1986 B 43
Strečková Mária Vajdová 07.04.1993 A 173
Strečková Marianna   06.02.2005 C 4
Strečková Marta Pilniková 16.02.2024 A 90
Strečková Paulína Stachová 30.09.1979 A 31
Strečková Terézia Selecká 06.03.1918 B 151
Strečková Zuzana Očenášová 18.05.1915 B 245
Strečková Zuzana Chabanová 18.01.1941 B 81
Strečková Zuzana Očenášová 06.04.1959 B 82
Strečok Daniel   23.04.2019 A 31
Strečok Dušan   14.12.2021 A 62
Strečok Ivan   14.03.2009 C 38
Strečok Ján   04.09.1900 B 429
Strečok Ján   10.08.1913 B 247
Strečok Ján   11.11.1919 B 49
Strečok Ján   12.07.1922 B 82
Strečok Ján   19.08.1933 B 295
Strečok Ján   26.05.1934 B 356
Strečok Ján   12.03.1943 B 83
Strečok Ján   09.11.1962 A 67
Strečok Ján   17.02.1965 A 62
Strečok Ján   14.02.1972 A 83
Strečok Ján   30.07.1974 A 58
Strečok Ján   29.01.1978 A 129
Strečok Ján   16.11.1984 B 166
Strečok Ján   14.03.1989 A 99
Strečok Ján   10.12.1991 B 359
Strečok Ján   15.07.1992 A 58
Strečok Ján   16.09.2005 C 43
Strečok Jozef   19.10.1943 B 143
Strečok Jozef   29.05.1959 A 83
Strečok Jozef   03.07.1963 A 99
Strečok Jozef   16.04.1966 B 366
Strečok Jozef   12.12.1966 B 43
Strečok Jozef   02.01.1971 A 2
Strečok Jozef   27.08.2007 A 67
Strečok Juraj   18.04.1905 B 65
Strečok Ladislav   18.07.1943 B 317
Strečok Ladislav   10.05.1945 B 96
Strečok Ladislav   29.11.1945 B 358
Strečok Martin   31.07.1912 B 98
Strečok Martin   19.01.1964 B 164
Strečok Matej   17.02.1901 B 291
Strečok Ondrej   04.06.1897 B 429
Strečok Ondrej   09.12.1934 B 65
Strečok Ondrej   02.04.1944 B 166
Strečok Ondrej   07.10.1954 B 393
Strečok Ondrej   12.02.1957 B 154
Strečok Ondrej   11.06.1978 A 57
Strečok Ondrej   23.03.1983 A 31
Strečok Ondrej   29.01.2014 C 45
Strečok Pavel   06.04.1970 B 82
Strečok Pavel   31.10.1987 B 218
Strečok Pavel   27.01.1994 B 261
Strečok Pavol   31.07.1901 B 427
Strečok Pavol   18.11.1924 B 43
Strečok Pavol   13.06.1960 A 100
Strečok Pavol   10.01.2014 B 120
Strečok Stanislav   09.04.1954 B 260
Strečok Štefan   18.01.1997 B 86
Strečok Vladimír   13.09.1990 A 90
Strečok Vladimír   14.01.2011 C 28
Strečok Vladislav   15.12.2004 C 5
Styková Mária Lamperová 16.04.2001 B 209
Svobodová Viola Matušová 28.04.1993 B 341
Šávoltová Mária Kapustová 07.12.1971 A 17
Škumátová Viola Homolová 03.12.2001 B 71
Teplan Jozef   14.01.1998 B 431
Turčan Emil   06.05.1974 A 157
Turčan František   29.10.2004 C 59
Turčan Ján   23.12.1964 A 150
Turčan Marián   21.12.1943 B 23
Turčan Miroslav   12.09.2007 C 59
Turčanová Anna Ivaničová 10.05.2007 B 119
Uharček Miroslav   09.01.2020 C 61
Vajda Dušan   28.05.1987 B 98
Vajda Emil   21.03.1990 B 118
Vajda Ján   03.04.1919 B 86
Vajda Ján   26.02.1954 A 75
Vajda Ján   04.07.1980 A 174
Vajda Ján   02.02.1985 B 59
Vajda Július   19.12.1948 B 146
Vajda Ondrej   07.09.1915 B 86
Vajda Ondrej   02.05.1960 A 137
Vajda Ondrej   13.01.1990 A 101
Vajda Pavel   11.10.1977 A 35
Vajda Pavol   24.10.1997 B 363
Vajda Peter   24.05.2009 C 20
Vajda Tomáš   10.03.1990 A 97
Vajdová Anna   11.01.1903 B 423
Vajdová Anna  Ivaničová 11.08.1912 B 95
Vajdová Anna Ivaničová 21.06.1941 B 118
Vajdová Anna Slobodníková 02.02.1992 A 101
Vajdová Barbora Kmeťová 30.09.2016 A 35
Vajdová Eva   05.06.2017 A 97
Vajdová Eva Lamperová 23.06.2021 C 78
Vajdová Františka Selecká 16.10.2011 A 174
Vajdová Margita Mlynárčiková 02.07.1990 B 90
Vajdová Mária Slobodníková 07.06.1975 A 156
Vajdová Marta Pilišová 28.09.2001 B 97
Vajdová Paulína Strečková 11.09.2001 B 59
Vajdová Zuzana Barbeníková 13.11.1949 B 328
Vajdová Zuzana Ivaničová 05.01.1972 A 137
Vančo Ján   03.06.1941 B 206
Vančová Anna  Peťková 06.01.1945 B 127
Vančová Mária Mintalová 17.11.1936 B 13
Veselovský František   09.08.2021 C 63
Voskárová Anna Murgašová 16.04.1963 B 29
Vrábová Anna   26.11.1942 B 114
Zaťko Ladislav   11.06.1934 B 339
Zaťko Michal   13.09.1942 B 339
Zaťková Anna   06.02.1940 B 339
Zaťková Anna Barbeníková 15.04.1955 A 123
Zaťková Júlia   29.01.1940 B 339
Žák Ján   17.04.2006 C 2
Žák Štefan   06.11.1993 B 306
Žáková Anna Filipková 30.11.2016 B 306

Zverejňovanie

Munipolis

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Preklad (translations)

Sviatok

Meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa

Zajtra má meniny Fedor, Fedora

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:117
TÝŽDEŇ:1476
CELKOM:998895

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
slabý dážď 23 °C 13 °C
pondelok 15. 4. silný dážď 18/12 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 12/5 °C
streda 17. 4. slabý dážď 10/4 °C