Menu
Obec Priechod
ObecPriechod

Cintorín B

Starý

Orientačná mapka cintorína - Cintorín B - Starý Typ: PNG obrázok, Velkosť: 5.76 MB

Úhrady nájmu za hrobové miesto na 10 rokov

Aktualizácia k 31.12.2023

Cint. Hrob Typ hrobu Č. zmluvy Zaplatený do
   B 1 jednohrob 2017/036 31.12.2027
   B 2 jednohrob 2017/090 31.12.2027
   B 3 jednohrob 51 31.12.2017
   B 4 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 5 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 6 dvojhrob 2017/123 31.12.2027
   B 7 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 8 dvojhrob 2017/067 31.12.2027
   B 9 jednohrob 2017/131 31.12.2027
   B 11 detský hrob 2023/006 31.12.2033
   B 12 detský hrob 2023/006 31.12.2033
   B 13 jednohrob 237 25.03.2024
   B 14 dvojhrob 2017/003 31.12.2027
   B 15 úzky jednohrob 2017/018 31.12.2027
   B 16 dvojhrob 2017/006 31.12.2027
   B 17 úzky jednohrob 2023/020 31.12.2033
   B 18 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 19 jednohrob 2019/005 30.09.2029
   B 20 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 21 detský hrob 2017/054 31.12.2027
   B 22 detský hrob 2015/009 27.10.2025
   B 23 detský hrob 2017/098 31.12.2027
   B 24 detský hrob 2015/025 28.12.2025
   B 24a detský hrob bez zmluvy voľný
   B 25 jednohrob 2017/002 31.12.2027
   B 26 jednohrob 2017/110 31.12.2027
   B 27 jednohrob 2017/005 31.12.2027
   B 28 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 29 jednohrob 106 31.12.2017
   B 30 jednohrob 2017/013 31.12.2027
   B 31 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 32 jednohrob 2021/013 31.12.2031
   B 33 jednohrob 2017/054 31.12.2027
   B 34 jednohrob 2017/013 31.12.2027
   B 35 jednohrob 2017/131 31.12.2027
   B 36 jednohrob 233 14.01.2024
   B 37 dvojhrob 2017/089 31.12.2027
   B 38 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 39 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 40 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 41 jednohrob 2017/003 31.12.2027
   B 42 dvojhrob 91 31.12.2017
   B 43 dvojhrob 2017/033 31.12.2027
   B 44 jednohrob 118 31.12.2017
   B 45 dvojhrob 2017/038 31.12.2027
   B 46 jednohrob 2017/036 31.12.2027
   B 47 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 48 jednohrob 2017/036 31.12.2027
   B 49 trojhrob 2017/021 31.12.2027
   B 50 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 51 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 52 detský hrob 2017/025 31.12.2027
   B 53 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 54 jednohrob 2017/107 31.12.2027
   B 55 jednohrob 2017/086 31.12.2027
   B 56 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 57 úzky jednohrob 2017/024 31.12.2027
   B 58 úzky jednohrob 2017/089 31.12.2027
   B 59 dvojhrob 2017/099 31.12.2027
   B 60 dvojhrob 2017/013 31.12.2027
   B 61 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 62 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 63 dvojhrob 2017/060 31.12.2027
   B 64 dvojhrob 2015/021 15.11.2025
   B 65 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 66 dvojhrob 2017/075 31.12.2027
   B 67 dvojhrob 2017/132 31.12.2027
   B 68 dvojhrob 2017/131 31.12.2027
   B 69 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 70 dvojhrob 2017/044 31.12.2027
   B 71 dvojhrob 2017/072 31.12.2027
   B 72 dvojhrob 2017/109 31.12.2027
   B 73 jednohrob 2017/052 31.12.2027
   B 74 jednohrob 2017/103 31.12.2027
   B 75 dvojhrob 2017/090 31.12.2027
   B 76 dvojhrob 2015/011 28.10.2025
   B 77 dvojhrob 239 29.04.2024
   B 78 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 79 jednohrob 2017/051 31.12.2027
   B 80 dvojhrob 2017/053 31.12.2027
   B 81 jednohrob 2017/068 31.12.2027
   B 82 dvojhrob 2017/129 31.12.2027
   B 83 jednohrob 2017/033 31.12.2027
   B 84 jednohrob 2015/011 28.10.2025
   B 85 dvojhrob 2017/083 31.12.2027
   B 86 dvojhrob 2018/013 31.12.2028
   B 87 jednohrob 2023/015 31.12.2033
   B 88 jednohrob 2022/014 31.12.2032
   B 89 dvojhrob 2017/060 31.12.2027
   B 90 jednohrob 2017/015 31.12.2027
   B 91 dvojhrob 2018/018 31.12.2028
   B 92 jednohrob 2017/030 31.12.2027
   B 93 dvojhrob 2017/029 31.12.2027
   B 94 jednohrob 2018/013 31.12.2028
   B 95 úzky jednohrob 2015/007 27.10.2025
   B 96 jednohrob 2018/013 31.12.2028
   B 97 jednohrob 2017/095 31.12.2027
   B 98 jednohrob 2017/095 31.12.2027
   B 99 dvojhrob 2017/014 31.12.2027
   B 100 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 101 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 102 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 103 dvojhrob 2017/016 31.12.2027
   B 104 jednohrob 2015/020 10.11.2025
   B 105 jednohrob 2017/016 31.12.2027
   B 106 dvojhrob 91 31.12.2017
   B 107 jednohrob 91 31.12.2017
   B 108 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 109 dvojhrob 91 31.12.2017
   B 110 úzky jednohrob 2017/100 31.12.2027
   B 111 jednohrob 2017/125 31.12.2027
   B 112 detský hrob 2017/038 31.12.2027
   B 113 jednohrob 2017/137 31.12.2027
   B 114 detský hrob 2017/076 31.12.2027
   B 115 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 116 jednohrob 2017/048 31.12.2027
   B 117 jednohrob 2018/005 31.12.2028
   B 118 jednohrob 2017/095 31.12.2027
   B 119 jednohrob 2017/098 31.12.2027
   B 120 jednohrob 234 14.01.2024
   B 121 dvojhrob 2017/059 31.12.2027
   B 122 jednohrob 2017/067 31.12.2027
   B 123 trojhrob 2017/014 31.12.2027
   B 124 dvojhrob 2017/113 31.12.2027
   B 125 jednohrob 2017/095 31.12.2027
   B 126 jednohrob 84 31.12.2017
   B 127 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 128 dvojhrob 2018/021 31.12.2028
   B 129 jednohrob 2017/005 31.12.2027
   B 130 jednohrob 240 15.05.2024
   B 131 úzky jednohrob 240 15.05.2024
   B 132 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 133 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 134 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 135 dvojhrob 2022/008 31.12.2032
   B 136 jednohrob 2017/114 31.12.2027
   B 137 jednohrob 2017/017 31.12.2027
   B 138 jednohrob 2017/071 31.12.2027
   B 139 jednohrob 2017/071 31.12.2027
   B 140 detský hrob 2017/135 31.12.2027
   B 141 jednohrob 148 31.12.2017
   B 142 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 143 jednohrob 2017/111 31.12.2027
   B 144 detský hrob 90 31.12.2017
   B 145 detský hrob 2017/073 31.12.2027
   B 146 jednohrob 2017/029 31.12.2027
   B 147 jednohrob 2022/016 31.12.2032
   B 148 jednohrob 2015/017 03.11.2025
   B 149 úzky jednohrob 2015/015 01.11.2025
   B 150 detský hrob 2015/014 01.11.2025
   B 151 dvojhrob 2017/062 31.12.2027
   B 152 trojhrob 2017/136 31.12.2027
   B 153 dvojhrob 2017/003 31.12.2027
   B 154 dvojhrob 2017/051 31.12.2027
   B 155 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 156 jednohrob 2017/83 31.12.2027
   B 157 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 158 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 159 jednohrob 2017/136 31.12.2027
   B 160 úzky jednohrob 21 31.12.2017
   B 161 detský hrob 2023/018 31.12.2033
   B 162 detský hrob 2017/017 31.12.2027
   B 163 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 164 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 165 jednohrob 2017/035 31.12.2027
   B 166 dvojhrob 2017/035 31.12.2027
   B 167 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 168 jednohrob 2017/136 31.12.2027
   B 169 jednohrob 2017/136 31.12.2027
   B 170 jednohrob 2017/136 31.12.2027
   B 171 jednohrob 223 31.12.2023
   B 172 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 173 jednohrob 223 31.12.2023
   B 174 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 175 jednohrob 2017/013 31.12.2027
   B 176 jednohrob 2017/084 31.12.2027
   B 177 detský hrob 2017/117 31.12.2027
   B 178 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 179 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 180 jednohrob 2017/025 31.12.2027
   B 181 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 182 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 183 dvojhrob 2017/028 31.12.2027
   B 184 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 185 jednohrob 2017/038 31.12.2027
   B 186 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 187 jednohrob 2017/086 31.12.2027
   B 188 jednohrob 2017/118 31.12.2027
   B 189 dvojhrob 2017/118 31.12.2027
   B 190 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 191 dvojhrob 2017/114 31.12.2027
   B 192 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 193 jednohrob 2017/033 31.12.2027
   B 194 jednohrob 2021/013 31.12.2031
   B 195 jednohrob 2017/068 31.12.2027
   B 196 jednohrob 2017/104 31.12.2027
   B 197 jednohrob 2017/006 31.12.2027
   B 198 jednohrob 2017/002 31.12.2027
   B 199 detský hrob 2017/046 31.12.2027
   B 200 úzky jednohrob 2017/135 31.12.2027
   B 201 dvojhrob 2017/100 31.12.2027
   B 202 jednohrob 2017/016 31.12.2027
   B 203 jednohrob bez zmluvy nvoľný
   B 204 detský hrob 189 30.11.2020
   B 205 jednohrob 2017/022 31.12.2027
   B 206 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 207 jednohrob 2015/023 21.12.2025
   B 208 jednohrob 2017/075 31.12.2027
   B 209 jednohrob 2017/139 31.12.2027
   B 210 jednohrob 2020/009 31.12.2030
   B 211 detský hrob 2017/046 31.12.2027
   B 212 detský hrob 2018/012 31.12.2028
   B 213 jednohrob 2017/059 31.12.2027
   B 214 dvojhrob 2017/013 31.12.2027
   B 215 úzky jednohrob 2023/016 31.12.2033
   B 216 dvojhrob 2019/007 30.09.2029
   B 217 dvojhrob 2017/014 31.12.2027
   B 218 jednohrob 2017/051 31.12.2027
   B 219 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 220 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 221 jednohrob 2017/067 31.12.2027
   B 222 dvojhrob 2017/114 31.12.2027
   B 223 dvojhrob 2017/102 31.12.2027
   B 224 dvojhrob 2022/015 31.12.2032
   B 225 dvojhrob 2015/012 28.10.2025
   B 226 dvojhrob 2017/040 31.12.2027
   B 227 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 228 jednohrob 2017/066 31.12.2027
   B 229 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 230 dvojhrob 2017/121 31.12.2027
   B 231 dvojhrob 2017/065 31.12.2027
   B 232 jednohrob 2017/002 31.12.2027
   B 233 úzky jednohrob 193 13.02.2021
   B 234 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 235 jednohrob 2017/018 31.12.2027
   B 236 dvojhrob 2017/023 31.12.2027
   B 237 jednohrob 2017/002 31.12.2027
   B 238 dvojhrob 2017/117 31.12.2027
   B 239 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 240 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 241 dvojhrob 2017/064 31.12.2027
   B 242 dvojhrob 2017/019 31.12.2027
   B 243 dvojhrob 2018/012 31.12.2028
   B 244 jednohrob 2017/019 31.12.2027
   B 245 dvojhrob 2017/111 31.12.2027
   B 246 dvojhrob 2017/079 31.12.2027
   B 247 jednohrob 2017/127 31.12.2027
   B 248 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 249 dvojhrob 2018/017 31.12.2028
   B 250 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 251 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 252 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 253 dvojhrob 2023/005 31.12.2033
   B 254 dvojhrob 2017/073 31.12.2027
   B 255 dvojhrob 2017/028 31.12.2027
   B 256 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 257 trojhrob 29 31.12.2017
   B 258 úzky jednohrob 2017/108 31.12.2027
   B 259 jednohrob 18 31.12.2017
   B 260 detský hrob 2017/007 31.12.2027
   B 261 dvojhrob 2017/007 31.12.2027
   B 262 dvojhrob 2017/128 31.12.2027
   B 263 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 264 jednohrob 2017/114 31.12.2027
   B 265 jednohrob 2017/114 31.12.2027
   B 266 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 267 jednohrob 2015/018 03.11.2025
   B 268 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 269 jednohrob 2017/043 31.12.2027
   B 270 jednohrob 2017/043 31.12.2027
   B 271 dvojhrob 2018/006 31.12.2028
   B 272 dvojhrob 2017/112 31.12.2027
   B 273 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 274 jednohrob 2021/012 08.06.2032
   B 275 dvojhrob 2017/077 31.12.2027
   B 276 dvojhrob 2017/083 31.12.2027
   B 277 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 278 detský hrob 2017/134 31.12.2027
   B 279 dvojhrob 2017/120 31.12.2027
   B 280 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 281 dvojhrob 2018/012 31.12.2028
   B 282 dvojhrob 2017/046 31.12.2027
   B 283 trojhrob 2017/024 31.12.2027
   B 284 dvojhrob 2017/081 31.12.2027
   B 285 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 286 dvojhrob 2015/006 15.10.2025
   B 287 dvojhrob 2019/006 30.09.2029
   B 288 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 289 jednohrob 2019/006 30.09.2029
   B 290 jednohrob 2017/028 31.12.2027
   B 291 dvojhrob 2017/018 31.12.2027
   B 292 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 293 jednohrob 70 31.12.2017
   B 294 jednohrob 2015/013 01.11.2025
   B 295 jednohrob 2017/127 31.12.2027
   B 296 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 297 jednohrob 2015/007 27.10.2025
   B 298 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 299 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 300 dvojhrob 2017/007 31.12.2027
   B 301 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 302 dvojhrob 2017/131 31.12.2027
   B 303 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 304 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 305 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 306 dvojhrob 2017/133 31.12.2027
   B 307 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 308 jednohrob 2023/019 31.12.2033
   B 309 jednohrob 2023/019 31.12.2033
   B 310 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 311 detský hrob 2018/001 31.12.2028
   B 312 jednohrob 2017/058 31.12.2027
   B 313 jednohrob 2015/023 21.12.2025
   B 314 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 315 dvojhrob 2017/005 31.12.2027
   B 316 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 317 jednohrob 2017/134 31.12.2027
   B 318 jednohrob 2015/007 27.10.2025
   B 319 dvojhrob 2017/070 31.12.2027
   B 320 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 321 jednohrob 2023/010 31.12.2033
   B 322 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 323 jednohrob 2017/081 31.12.2027
   B 324 jednohrob 2018/019 31.12.2028
   B 325 jednohrob 2018/019 31.12.2028
   B 326 dvojhrob 2017/042 31.12.2027
   B 327 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 328 dvojhrob 2017/046 31.12.2027
   B 329 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 330 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 331 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 332 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 333 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 334 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 335 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 336 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 337 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 338 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 339 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 340 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 341 urnový hrob 2017/001 31.12.2027
   B 342 jednohrob 2017/001 31.12.2027
   B 343 jednohrob 2017/054 31.12.2027
   B 344 dvojhrob 2017/051 31.12.2027
   B 345 jednohrob 2017/051 31.12.2027
   B 346 jednohrob 91 31.12.2017
   B 347 jednohrob 2017/021 31.12.2027
   B 348 jednohrob 2017/037 31.12.2027
   B 349 dvojhrob 2017/063 31.12.2027
   B 350 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 351 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 352 dvojhrob 2017/001 31.12.2027
   B 353 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 354 dvojhrob 2017/024 31.12.2027
   B 355 jednohrob 2017/135 31.12.2027
   B 356 trojhrob 2017/123 31.12.2027
   B 357 dvojhrob 2017/038 31.12.2027
   B 358 dvojhrob 2017/108 31.12.2027
   B 359 jednohrob 2017/098 31.12.2027
   B 360 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 361 dvojhrob 2020/007 31.12.2030
   B 362 jednohrob 2015/023 21.12.2025
   B 363 jednohrob 2017/031 31.12.2027
   B 364 jednohrob 2017/039 31.12.2027
   B 365 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 366 jednohrob 2017/127 31.12.2027
   B 367 dvojhrob 2017/011 31.12.2027
   B 368 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 369 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 370 jednohrob 2017/135 31.12.2027
   B 371 jednohrob 2017/030 31.12.2027
   B 372 jednohrob 2017/061 31.12.2027
   B 373 jednohrob 2017/107 31.12.2027
   B 374 jednohrob 2017/104 31.12.2027
   B 375 jednohrob 2017/097 31.12.2027
   B 376 štvorhrob 2017/034 31.12.2027
   B 377 dvojhrob 2015/009 27.10.2025
   B 378 dvojhrob 2017/122 31.12.2027
   B 379 jednohrob 2017/122 31.12.2027
   B 380 jednohrob 2017/061 31.12.2027
   B 381 dvojhrob 2017/061 31.12.2027
   B 382 dvojhrob 2017/061 31.12.2027
   B 383 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 384 dvojhrob 2017/009 31.12.2027
   B 385 jednohrob 146 31.12.2017
   B 386 jednohrob 241 06.07.2024
   B 387 jednohrob 238 21.04.2024
   B 388 dvojhrob 2017/097 31.12.2027
   B 389 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 390 jednohrob 2017/039 31.12.2027
   B 391 úzky jednohrob 2017/134 31.12.2027
   B 392 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 393 jednohrob 2017/134 31.12.2027
   B 394 úzky jednohrob 2023/007 31.12.2033
   B 395 detský hrob 2017/025 31.12.2027
   B 396 dvojhrob 2021/012 08.06.2032
   B 397 jednohrob 2017/104 31.12.2027
   B 398 detský hrob bez zmluvy voľný
   B 399 dvojhrob 2017/073 31.12.2027
   B 400 úzky jednohrob bez zmluvy voľný
   B 401 dvojhrob 2017/057 31.12.2027
   B 402 jednohrob 2017/115 31.12.2027
   B 403 jednohrob 2017/045 31.12.2027
   B 404 detský hrob 2015/010 27.10.2025
   B 405 detský hrob 2023/023 31.12.2033
   B 406 jednohrob 238 21.04.2024
   B 407 jednohrob 2018/004 31.12.2028
   B 408 jednohrob 238 21.04.2024
   B 409 dvojhrob 2021/002 31.12.2030
   B 410 jednohrob 2018/020 31.12.2028
   B 411 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 412 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 413 jednohrob 52017/130 31.12.2027
   B 414 dvojhrob 2018/015 31.12.2028
   B 415 dvojhrob 2018/014 31.12.2028
   B 416 dvojhrob bez zmluvy voľný
   B 417 jednohrob 2018/020 31.12.2028
   B 418 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 419 dvojhrob 2017/084 31.12.2027
   B 420 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 421 trojhrob 2017/082 31.12.2027
   B 422 dvojhrob 2015/007 27.10.2025
   B 423 dvojhrob 2017/012 31.12.2027
   B 424 dvojhrob 2017/097 31.12.2027
   B 425 dvojhrob 2017/074 31.12.2027
   B 426 dvojhrob 2017/073 31.12.2027
   B 427 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 428 jednohrob 2017/063 31.12.2027
   B 429 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 430 jednohrob bez zmluvy voľný
   B 431 jednohrob 2017/109 31.12.2027
   B 432 dvojhrob 2015/003 01.09.2025
 

Zverejňovanie

Munipolis

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Preklad (translations)

Sviatok

Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

Zajtra má meniny Alojz, Elvis, Lejla

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29
30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:226
TÝŽDEŇ:863
CELKOM:1019792

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
oblačno 28 °C 17 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 29/18 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 28/18 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 25/16 °C