Obsah

Mikroregión

Obec je súčasťou združenia obcí  „Mikroregión obcí pod Panským dielom“ vzniklo v roku 2000. Hlavným cieľom združenia obcí je spoločnými silami podporovať rozvoj cestovného ruchu na jeho území, tvorbu a ochranu životného prostredia, rozvoj súkromného podnikania, školstva, kultúry, športu a ochranu kultúrnych pamiatok.

Členmi tohto združenia sú obce:

 

Baláže                www.balaze.sk/
Kynceľová          www.kyncelova.sk/
Nemce               www.nemce.sk/
Podkonice          www.podkonice.sk/
Priechod            www.priechod.sk/
Selce                 www.selce.sk/
Slovenská Ľupča www.slovenskalupca.sk/
Špania Dolina    www.spaniadolina.sk/