Obsah

Oznamy

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Správy

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu - 28. a 29. september 2020

V dňoch 28. a 29. septembra 2020 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.
celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:

Oznam riaditeľstva Základnej školy s materskou školou Priechod

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 bude dňa
2. septembra 2020 o 8.30 hod. pred budovou školy.
Vzhľadom na súčasnú situáciu prosíme rodičov, aby dodržiavali odstupy. Prvákov môže do triedy doprevádzať len jeden zákonný zástupca. Prváci nech si prinesú aj školské tašky.
Prevádzka v materskej škole bude od 6.30 hod. do 16.30 hod.
celý text

ostatné | 26. 8. 2020 | Autor:

Merida - Zelená stopa 2020

Občianske združenie CK CykloGlajza Banská Bystrica
v spolupráci s mestom Banská Bystrica, obcami Selce, Priechod, Baláže pozývajú na cyklomaratón Merida - Zelená stopa 2020, ktorý sa uskutoční v utorok 1.9.2020 v Selciach. Podrobné informácie sú v prílohe. celý text

ostatné | 19. 8. 2020 | Autor:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa

V prílohe uverejňujeme tlačovú správu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor:

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027

Oznámenie o strategickom dokumente dotknutej obci podľa § 6 ods. 2 písm. c.) zákona č. 24/2006 Z.z. celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor:

Cvičenie s deťmi počas letných prázdnin

Počas mesiacov júl a august, budem opäť cvičiť s deťmi od 3 rokov na ihrisku, vždy v utorok a piatok od 17.30 do 18.30 hod. Potrebné je aby mali deti vhodnú obuv a niečo na pitie. Toto naše letné cvičenie sa už pomaly stáva tradíciou a tak dúfam, že aj tento rok sa budeme opäť stretávať v hojnom počte. V prípade zlého počasia sa cvičiť nebude. O akýchkoľvek zmenách budem informovať priamo na cvičení. Nie je potrebné sa nahlasovať, stačí prísť..... Už sa na Vás teším......

Barbora Homolová (predsedníčka kultúrno, športovo – školskej komisie)

celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor:

Zverejnenie výzvy - Okresný úrad Banská Bystrica

Pozemkový a lesný odbor okresného úradu Banská Bystrica upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak, ako to ustanovuje platná legislatíva. Celé znenie výzvy je v prílohe. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor:

Detské letné tábory

Občianske združenie Detský Babylon ponúka letné detské tábory. Viac informácii v prílohe. celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor:

SAD Zvolen - Cestovný poriadok platný od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 bol upravený cestovný poriadok SAD Zvolen. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:

Oznam farského úradu v Priechode

Od dnešného dňa je dovolené verejné slávenie bohoslužieb, avšak naďalej platia obmedzenia určené štátnymi zákonmi najmä v oblasti počtu veriacich a hygienických opatrení. Presné inštrukcie sú zverejnené na nástenke kostola a budú súčasťou piatkového vydania farského infolistu. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:

Oprava štátnej cesty na úseku Selce - Priechod - Baláže

Od pondelka 4.5.2020 začnú práce na oprave štátnej cesty za obcou Selce smerom na Priechod a Baláže. Práce potrvajú 2 až 3 týždne. Úseky budú prejazdné, riadne označené a zabezpečené dopravným značením a semaformi.
celý text

ostatné | 30. 4. 2020 | Autor:

Zákaz vypaľovania trávy a porastov

Starosta obce dôrazne žiada všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali:
- zákaz vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
- zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor:
Drevené brikety a pelety

Ponuka drevených brikiet a drevených peliet

Firma EKOPAL ENERGY s.r.o. ponúka na predaj drevené brikety a drevené pelety. Bližšie informácie sú v prílohe. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:

SAD Zvolen - Cestovný poriadok platný od 15.4.2020

SAD Zvolen pristúpil k úprave cestovného poriadku na trase Banská Bystrica - Selce - Baláže a späť.
Cestovný poriadok je platný od 15.4.2020 až do odvolania celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:

Oznam Slovenského Červeného kríža

Upozorňujeme občanov, že Slovenský Červený kríž vykonáva testovanie vzoriek na COVID – 19 výlučne pred RÚVZ v Banskej Bystrici a bezplatne. Žiadame občanov, aby nenaleteli podvodníkom.
Dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania na COVID – 19, za 50 € jeden odber vzoriek. Je to podvod a porušenie zákona č. 460/2007 Z.z. – Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:

K oznámeniu o prerušení distribúcii elektriny dňa 17.4.2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje občanom, že pôvodne avizované prerušenie dodávky elektrickej energie v obci Priechod dňa 17.04.2020 nebude realizované z dôvodu
zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:
STOP podvodníkom

Prevencia kriminality - seniori


ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici oznamuje občanom, že od 1. apríla 2020 sa menia úradne hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor:

Oznam Okresného úradu v Banskej Bystrici – COVID-19

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID-19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Telefónne čísla infolinky: 0961 699 555, 048/4306555
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 25.3.2019

Úrad verejného zdravotníctva nariadil s platnosťou od 25.3.2020 až do odvolania ďalšie opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Nákup potravín seniorom

Banskobystrický samosprávny kraj realizuje nákup potravín seniorom a osamelým, ktoré privezie až domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00, nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení. Seniori a rizikové skupiny ľudí, zostaňte doma a nedajte šancu koronavírusu.
Volajte 0800 221 235 a potraviny vám privezú až domov.
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie je platné od 24.3.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Oznam Urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva Priechod

Výbor Urbárskeho  združenia pozemkového  spoločenstva Priechod oznamuje svojim podielnikom, že plánovaný termín konania Valného zhromaždenia  dňa 03.04.2020 je zrušený. Náhradný termín bude oznámený dodatočne. 
UZPS Priechod zároveň oznamuje občanom, že v lokalite „BARTOVÁ“ budú prebiehať výrubové práce. Žiadame občanov, aby uvedenú lokalitu z bezpečnostných dôvodov nenavštevovali celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Zrušenie termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ v Priechode

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Priechod oznamuje rodičom budúcich prvákov, že pôvodný dátum zápisu do 1. ročníka 2. apríla 2020 ruší. Nový termín a spôsob zápisu včas oznámi prostredníctvom webovej stránky školy a obce. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
V OBRAZE

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor:

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020 sa uskutočnia v sobotu 29.2.2020. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: