Obsah

Oznamy

Správy

Plán akcií Mikroregiónu Pod Pánskym dielom

na rok 2017 celý text

ostatné | 26. 4. 2017 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Priechod podľa § 12 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 26. 4. 2017 | Autor:

Výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor:

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie
„Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností“. celý text

ostatné | 9. 4. 2017 | Autor:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v mesiaci máj

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-D a.s. celý text

ostatné | 9. 4. 2017 | Autor:

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov UZPS

Výbor UZ PS Priechod si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie členov UZPS, ktoré sa uskutoční dňa 29.4.2017 (sobota) o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu Priechod s prezentáciou od 16 00 hod. celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor:

Tlačivo na 2% zaplatenej dane

pre Občianske združenie Priechod - naša dedina celý text

ostatné | 28. 3. 2017 | Autor:

Zákaz vypaľovania trávy

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov na zákaz vypaľovania trávy. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

Pobočka Slovenskej pošty v Selciach presťahovaná

Od pondelka 17. októbra 2016 je pošta v Selciach presťahovaná do nových priestorov. celý text

ostatné | 17. 10. 2016 | Autor:

Upozornenie na správne triedenie odpadu


Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec nasledovne: celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:

Škola v prírode

Od 20. - 24. júna sme strávili nezabudnuteľný týždeň v škole v príde v rekreačnom stredisku na Gejdáku pri Ružomberku. Ďakujeme Linde Mesíkovej za pripravené video.
ZŠ s MŠ Priechod celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor:

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priechod

V súčasnosti prebieha spracovávanie podkladov pre vypracovanie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. V tejto súvislosti žiadame našich občanov o spoluprácu. celý text

ostatné | 30. 11. 2015 | Autor:

Cvičenie v sále KD

Cvičiteľka Barbora Homolová oznamuje záujemcom o cvičenie, že cvičiť sa začne od utorka 13. januára 2015 - každý utorok a štvrtok od 17.30 hod. v sále kultúrneho domu v Priechode. celý text

ostatné | 9. 1. 2015 | Autor: