Obsah

Oznamy

Správy

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor:

Upozornenie na jarné vypaľovanie trávy

Vážení spoluobčania,
v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.l písm. n) a ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor:

Priechod - Naša dedina: tlačivo 2% dane

V prílohe zverejňujeme na požiadanie Občianskeho združenia Priechod - naša dedina tlačivo - Vyhlásenie slúžiace na poukázanie 2% zo zaplatených daní občianskemu združeniu Priechod - naša dedina. celý text

ostatné | 4. 3. 2018 | Autor:

Distribúcia vriec na triedený odpad

Obecný úrad v súčasnosti distribuuje do domácností vrecia na triedený odpad. celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:

Upozornenie na správne triedenie odpadu


Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec nasledovne: celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor: