Obsah

Oznamy

Správy

Pozvánka

Pozvánka na detský folklórny festival Zdola ponickýho mlyna

Obec Poniky pozýva na 20. ročník detského folklórneho festivalu Zdola ponickýho mlyna a stretnutie rodákov a priateľov obce Poniky.
celý text

ostatné | 24. 5. 2016 | Autor:

HURÁ MDD

Dňa 28. mája 2016 /sobota/ usporiadajú obce Mikroregiónu pod Panským dielom pri príležitosti MDD športovo - kultúrne podujatie v areáli SELCE ČACHOVO - FUGGEROV DVOR. celý text

ostatné | 18. 5. 2016 | Autor:

OZ PRIECHOD – NAŠA DEDINA: MOŽNOSŤ VENOVAŤ 2 %, 3 %

OZ Priechod – Naša dedina si Vás dovoľuje požiadať o finančnú podporu venovaním 2-och resp. 3-och % z Vašej odvedenej dane. Pre tých, ktorí sa tak rozhodnú, je v prílohe tohto oznamu k dispozícii predvyplnené tlačivo: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane. Zároveň uverejňujeme údaje potrebné k vyplneniu obdobného tlačiva (napr. podnikatelia) – formulár daňového úradu tj. daňové priznanie pre PO alebo FO: celý text

ostatné | 18. 3. 2016 | Autor:

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priechod

V súčasnosti prebieha spracovávanie podkladov pre vypracovanie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. V tejto súvislosti žiadame našich občanov o spoluprácu. celý text

ostatné | 30. 11. 2015 | Autor:

Cvičenie v sále KD

Cvičiteľka Barbora Homolová oznamuje záujemcom o cvičenie, že cvičiť sa začne od utorka 13. januára 2015 - každý utorok a štvrtok od 17.30 hod. v sále kultúrneho domu v Priechode. celý text

ostatné | 9. 1. 2015 | Autor:

69 rokov od vypálenia obce

17.2.2014 sme si pripomenuli 69. výročie vypálenia obce Priechod. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto pietnej spomienky. celý text

ostatné | 19. 2. 2014 | Autor:

Detský karneval

Dňa 8.2.2014 Zákldná škola s materskou školou usporiadali v sále KD detský karneval s pomerne vysokou účasťou. celý text

ostatné | 10. 2. 2014 | Autor:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Priechod č. 179, s predpokladaným nástupom od 01.06.2013 celý text

ostatné | 13. 5. 2013 | Autor:

ROEP

Z dôvodu začínajúceho procesu Registra obnovenej evidencie pozemkov v obci Priechod / ROEP/ žiadame občanov, aby predložili všetky doklady, ktorými preukážu nadobudnutie vlastníctva k nevysporiadaným pozemkom- t.j. dedičské konania, kúpne zmluvy ( aj bez potvrdenia notára, alebo Miestneho národného výboru) a pod. celý text

ostatné | 1. 5. 2013 | Autor:

Základná škola s materskou školou Priechod

O živote a úspechoch našej školy celý text

ostatné | 22. 4. 2013 | Autor: