Obsah

Oznamy

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Správy

Príde Mikuláš

V nedeľu k nám zavíta Mikuláš

V nedeľu 6. decembra 2020 o 15.30 hod. zavíta do našej obce Mikuláš. Každý, kto sa bude chcieť s Mikulášom stretnúť, nech čaká pred svojím domom. Pre deti má pripravené malé prekvapenie. Najskôr prejde ulicou k cintorínu, bude pokračovať na Krišpút, ulicou Na Záhumnie /Banánka/, pravou stranou hlavnej ulice smerom ku kostolu, lokalitou Pod Priečnou, ulicou na Dolinách a bude sa vracať späť po hlavnej ulici na dolný koniec obce. Mikulášov príchod bude sprevádzať hlas zvončekov. Deti si môžu pripraviť pesničku alebo básničku. Určite ňou Mikuláša potešia.
A veríme, že Mikuláš poteší nielen malých, ale aj veľkých.
celý text

ostatné | 3. 12. 2020 | Autor:

OBECNÝ ÚRAD ZNOVU OTVORENÝ

Obecný úrad v Priechode je od 23.11.2020 / pondelok/ znovu otvorený pre verejnosť počas bežných stránkových hodín. celý text

ostatné | 19. 11. 2020 | Autor:

SAD Zvolen - Cestovný poriadok platný od 01.11.2020

V súvislosti s nariadením objednávateľa Banskobystrického samosprávneho kraja je zavedený dňom 1. 11. 2020 (nedeľa) režim premávania „ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY + VYBRANÉ ŠKOLSKÉ SPOJE“ na zabezpečenie dochádzky 1. až 5. ročníka základných škôl v Banskobystrickom kraji. celý text

ostatné | 1. 11. 2020 | Autor:

Oznámenie o realizácii projektu - WiFi pre obec Priechod

V rámci propagácie projektu WiFi pre obec Priechod v prílohe sú zverejnené základné informácie o projekte. celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - tlačová správa

V prílohe uverejňujeme tlačovú správu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov zo 16.10.2020 celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:

Oznam RVaPS Banská Bystrica - registrácia chovov ošípaných

V prílohe zverejňujeme výzvu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Banská Bystrica v týkajúcu sa registrácie chovu ošípaných v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku aj s príslušnými prílohami celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

S účinnosťou od 1.10.2020 vstúpia do platnosti nové opatrenia ÚVZ SR, ktoré sú prílohe. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:

Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa

V prílohe uverejňujeme tlačovú správu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov zo 16.9.2020 celý text

ostatné | 28. 9. 2020 | Autor:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa

V prílohe uverejňujeme tlačovú správu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor:

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027

Oznámenie o strategickom dokumente dotknutej obci podľa § 6 ods. 2 písm. c.) zákona č. 24/2006 Z.z. celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor:

Zverejnenie výzvy - Okresný úrad Banská Bystrica

Pozemkový a lesný odbor okresného úradu Banská Bystrica upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak, ako to ustanovuje platná legislatíva. Celé znenie výzvy je v prílohe. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor:

Zákaz vypaľovania trávy a porastov

Starosta obce dôrazne žiada všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali:
- zákaz vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
- zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor:
Drevené brikety a pelety

Ponuka drevených brikiet a drevených peliet

Firma EKOPAL ENERGY s.r.o. ponúka na predaj drevené brikety a drevené pelety. Bližšie informácie sú v prílohe. celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:

Oznam Slovenského Červeného kríža

Upozorňujeme občanov, že Slovenský Červený kríž vykonáva testovanie vzoriek na COVID – 19 výlučne pred RÚVZ v Banskej Bystrici a bezplatne. Žiadame občanov, aby nenaleteli podvodníkom.
Dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania na COVID – 19, za 50 € jeden odber vzoriek. Je to podvod a porušenie zákona č. 460/2007 Z.z. – Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:

K oznámeniu o prerušení distribúcii elektriny dňa 17.4.2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje občanom, že pôvodne avizované prerušenie dodávky elektrickej energie v obci Priechod dňa 17.04.2020 nebude realizované z dôvodu
zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:
STOP podvodníkom

Prevencia kriminality - seniori


ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici oznamuje občanom, že od 1. apríla 2020 sa menia úradne hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor:

Oznam Okresného úradu v Banskej Bystrici – COVID-19

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID-19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Telefónne čísla infolinky: 0961 699 555, 048/4306555
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 25.3.2019

Úrad verejného zdravotníctva nariadil s platnosťou od 25.3.2020 až do odvolania ďalšie opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Nákup potravín seniorom

Banskobystrický samosprávny kraj realizuje nákup potravín seniorom a osamelým, ktoré privezie až domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00, nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení. Seniori a rizikové skupiny ľudí, zostaňte doma a nedajte šancu koronavírusu.
Volajte 0800 221 235 a potraviny vám privezú až domov.
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie je platné od 24.3.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:
V OBRAZE

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor:

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020 sa uskutočnia v sobotu 29.2.2020. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: