Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Komisie OZ

 

   Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce

    Predseda: Marek Slobodník
    Členovia: PhDr. Lucia Lamperová, Ing. Erik Murgaš 

 

   Komisia na prešetrenie sťažností, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone      samosprávnej pôsobnosti

    Predseda: Ing. Pavol Strečok
    Členovia: Ing. Erik Murgaš, Mgr. Barbora Homolová 

 

    Komisia na ochranu verejného poriadku:

    Predseda: Ing. Pavol Strečok    
    Členovia: Mgr. Jozef Sokol, Ján Homola

 

    Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva:

    Predseda: Ing. Ondrej Martinec     
    Členovia: Ing. Erik Murgaš, Ing. Miroslav Homola, Ing. Boris Harmaniak

 

    Finančno-sociálna komisia:

    Predseda: PhDr. Lucia Lamperová     
    Členovia: Ing. Silvia Strečková, Ing. Katarína Ivaničová, Ing. Katarína Dzúriková

 

    Komisia kultúrno-školská a športová:

     Predseda: Mgr. Barbora Homolová    
     Členovia: Monika Sabová, Miroslav Ivanič, Martin Strečok, Peter Bartoš, Miroslav Chaban, Matúš Vajda