Obsah

Harmonogram zber odpadu

Harmonogram zberu odpadu 2022

 

AKO TRIEDIME

 

 

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

30.5.
Priechod
  Triedený odpad - papier
      Triedený odpad - papier

31.5.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
Priechod
  Triedený odpad - kovy
      Triedený odpad - kovy

10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

15.6.
16.6.
Priechod
  Triedený odpad - sklo
      Triedený odpad - sklo

17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
Priechod
  Triedený odpad - plasty
      Triedený odpad - plasty

23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

29.6.
30.6.
Priechod
  Triedený odpad - papier
      Triedený odpad - papier

1.7.
2.7.
3.7.