Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17.01.2019

40

mlieko a výrobky

81,36 EUR

Mliekáreň

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

41

zelenina ovocie

73,36 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

42

zelenina ovocie

40,92 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

43

potraviny

221,10 EUR

Inmedia

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

44

zelenina ovocie

81,26 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

45

mrazené potraviny

253,78 EUR

Ryba

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

46

školské ovocie

16,62 EUR

Valman

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

47

potraviny

351,70 EUR

Inmedia

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

48

zelenina ovocie

69,24 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

49

zelenina ovocie

36,17 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

50

mäso a výrobky

240,76 EUR

Hardy

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

51

mlieko a výrobky

106,68 EUR

Mliekáreň

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

52

potraviny

146,36 EUR

Lichá

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

53

školské ovocie

8,18 EUR

Valman

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

54

zelenina ovocie

64,97 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

55

zelenina ovocie

85,00 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

56

zelenina ovocie

82,90 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

57

potraviny

322,76 EUR

Inmedia

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

58

mrazené portaviny

135,71 EUR

Ryba

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

59

zelenina ovocie

111,31 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

60

potraviny

172,95 EUR

Inmedia

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

61

mrazené potraviny

166,87 EUR

Ryba

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

62

zelenina ovocie

25,07 EUR

Gunarex

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

63

mäso a výrobky

187,92 EUR

Hardy

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

17.01.2019

64

potraviny

206,92 EUR

Lichá

Zariadenie škol.stravovania pri ZŠ s MŠ Priechod

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: