Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.02.2018

132

mrazené potraviny

101,54 EUR

Ryba

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

133

mlieko a výrobky

71,28 EUR

Mliekáreň

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

134

potraviny

125,98 EUR

Lichá

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

135

ovocie zelenina

46,82 EUR

Hispa

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

136

ovocie zelenina

22,46 EUR

Hispa

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

137

školské ovocie

10,50 EUR

Valman

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

138

potraviny

116,63 EUR

Inmedia

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

139

ovocie zelenina

55,33 EUR

Hispa

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

140

mäso a výrobky

213,12 EUR

Hardy

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

141

potraviny

155,28 EUR

Lichá

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

142

mlieko a výrobky

53,46 EUR

Mliekáreň

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

1/2018

ovocie zelenina

64,43 EUR

Gunarex

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

2

potraviny

241,45 EUR

Inmedia

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

3

mrazené potraviny

192,73 EUR

Ryba

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

4

ovocie zelenina

82,74 EUR

Gunarex

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

5

mrazené potraviny

66,20 EUR

Ryba

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

6

ovocie zelenina

57,31 EUR

Gunarex

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

7

potraviny

290,76 EUR

Inmedia

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

8

ovocie zelenina

60,41 EUR

Gunarex

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

9

školské ovocie

8,18 EUR

Valman

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

10

mäso a výrobky

242,38 EUR

Hardy

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

11

ovocie zelenina

63,02 EUR

Gunarex

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

12

mrazené potraviny

134,03 EUR

Ryba

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

13

potraviny

170,63 EUR

Lichá

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

12.02.2018

14

mlieko a výrobky

125,04 EUR

Mliekáreň

ZŠS pri ZŠ s MŠ Priechod

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: