Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť zvolený