Obsah

Oznamy

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov Urbáru Priechod

Výbor UZ PS Priechod si Vás dovoľuje  pozvať na Valné zhromaždenie členov UZPS, ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2021 (piatok) o 17:30 hod. v sále Kultúrneho domu Priechod
s prezentáciou od 16:30 hod.

celý text

Zrušenie termínu konania Valného zhromaždenia členov UZ PS Priechod

Výbor Urbárskeho  združenia pozemkového  spoločenstva Priechod oznamuje svojim podielnikom, že plánovaný termín konania Valného zhromaždenia  dňa 03.04.2020 je zrušený. Náhradný termín bude oznámený dodatočne. 

 

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov Urbáru Priechod

Výbor UZ PS Priechod si Vás dovoľuje  pozvať na Valné zhromaždenie členov UZPS, ktoré sa uskutoční dňa 3.4.2020 (piatok) o 18:00 hod. v sále Kultúrneho domu Priechod
s prezentáciou od 17:30 hod.

 

Ukončenie dedičských konaní

Žiadame súčasných, nových členov UZPS Priechod, aby po ukončení dedičských konaní, uzatvorení kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmlúv a podobne, nahlásili túto zmenu aj výboru spoločenstva.


Je to možné osobne, telefonicky alebo e-mailom s uvedením vlastných iniciálov (meno, dátum narodenia, adresa), ako aj iniciálov člena, po ktorom dané podiely nadobudli.

 

 

 

Dokumenty

Účtovná závierka 2020

Účtovná závierka 2019

 

Zoznam členov k 31.12.2020

Zoznam členov podľa LV z KN urbár Priechod - známi vlastníci k 31.12.2018

Zoznam členov podľa LV z KN urbár Priechod - neznámi vlastníci k 31.12.2018

Zoznam členov - sumár k 31.12.2017

 

Priechod_LV_607

Priechod_LV_607-ortofoto

Priechod_LV_614

Priechod_LV_614-ortofoto

Priechod_LV_615

Priechod_LV_615--ortofoto

Priechod_LV_719

Priechod_LV_719- ortofoto

 

Homola nájomná zmluva

Kutaj nájomná zmluva