Obsah

Oznamy

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov Urbáru Priechod

Výbor UZ PS Priechod si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie členov UZPS,
ktoré sa uskutoční dňa 14.4.2018(sobota) o 17 00 hod. v sále Kultúrneho domu Priechod.
/Prezentácia od 16 00 hod./

celý text

 

Ukončenie dedičských konaní

Žiadame súčasných, nových členov UZPS Priechod, aby po ukončení dedičských konaní, uzatvorení kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmlúv a podobne, nahlásili túto zmenu aj výboru spoločenstva.


Je to možné osobne, telefonicky alebo e-mailom s uvedením vlastných iniciálov (meno, dátum narodenia, adresa), ako aj iniciálov člena, po ktorom dané podiely nadobudli.

 

 

 

Dokumenty

Zoznam členov podľa LV z KN urbár Priechod - známi vlastníci k 31.12.2018

Zoznam členov podľa LV z KN urbár Priechod - neznámi vlastníci k 31.12.2018

Zoznam členov - sumár k 31.12.2017

 

Priechod_LV_607

Priechod_LV_607-ortofoto

Priechod_LV_614

Priechod_LV_614-ortofoto

Priechod_LV_615

Priechod_LV_615--ortofoto

Priechod_LV_719

Priechod_LV_719- ortofoto

 

Homola nájomná zmluva

Kutaj nájomná zmluva