Obsah

Oznamy

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov Urbáru Priechod

Výbor UZ PS Priechod si Vás dovoľuje  pozvať na Valné zhromaždenie členov UZPS, ktoré sa uskutoční dňa 8.4.2022 (piatok) o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu Priechod s prezentáciou od 16:00 hod.

celý text

 

Uzavretá kandidátka do orgánov UZ

 

Ukončenie dedičských konaní

Žiadame súčasných, nových členov UZPS Priechod, aby po ukončení dedičských konaní, uzatvorení kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmlúv a podobne, nahlásili túto zmenu aj výboru spoločenstva.


Je to možné osobne, telefonicky alebo e-mailom s uvedením vlastných iniciálov (meno, dátum narodenia, adresa), ako aj iniciálov člena, po ktorom dané podiely nadobudli.

 

 

 

Dokumenty

Účtovná závierka 2020

Účtovná závierka 2019

 

Zoznam členov k 31.12.2021 - známi

Zoznam členov k 31.12.2021 - neznámi 

Zoznam členov k 31.12.2020

Zoznam členov podľa LV z KN urbár Priechod - známi vlastníci k 31.12.2018

Zoznam členov podľa LV z KN urbár Priechod - neznámi vlastníci k 31.12.2018

Zoznam členov - sumár k 31.12.2017

 

Priechod_LV_607

Priechod_LV_607-ortofoto

Priechod_LV_614

Priechod_LV_614-ortofoto

Priechod_LV_615

Priechod_LV_615--ortofoto

Priechod_LV_719

Priechod_LV_719- ortofoto

 

Homola nájomná zmluva

Kutaj nájomná zmluva