Obsah

Výbor UZPS Priechod

 

Členovia výboru Urbárskeho združenia, Pozemkového spoločenstva

Predseda Miroslav Slobodník 0903 581 699 miroslavslobodnik256@gmail.com
Podpredseda Mgr. Stanislav Chaban 0905 757 544 starosta@priechod.sk
Člen Pavol Kmeť 0905 424 603 pavolkmet228@gmail.com
Člen Ján Majerík 0908 537 873  
Člen Radoslav Murgaš 0908 934 640  
Náhradník Tomáš Lamper 0907 064 846 tonashi@gmail.com

 

Dozorná rada

Predseda Mgr. Jaroslav Strečok 0949 247 677 jaroslavstrecok@azet.sk
Člen Miroslav Chaban 048/4189007  
Člen Ján Peťko 0907 532 194 petko24@post.sk

 

Výbor + DR sa pravidelne schádzajú každý prvý pondelok v mesiaci v sále KD - OcÚ Priechod o 19 00 hod. 

 

Zmluva o spoločenstve - úplné znenie

Dodatok č.1 k Zmluve o spoločenstve UZPS Priechod

Dodatok č. 2 k Zmluve o spoločenstve UZPS Priechod (944.04 kB)

 

Mapa UZPS Priechod