Obsah

Výbor UZPS Priechod

 

Členovia výboru Urbárskeho združenia, Pozemkového spoločenstva

Predseda Ing. Miroslav Homola 0918 444 220 homola.mirko@gmail.com
Podpredseda Ing. Katarína Murgašová 0908 958 639 murgasova.k@gmail.com
Člen Mgr. Stanislav Chaban 0905 757 544 starosta@priechod.sk
Člen Ján Majerík 0908 537 873  
Člen Miroslav Slobodník 0903 581 699 slobodnik@avcomp.sk
Náhradník František Číž 0910 404 649  

 

Dozorná rada

Predseda Ing. Jozef Čunderlík 0907 069 090 cunderlik@vutphp.sk
Člen Miroslav Chaban 048/4189007  
Člen PhDr., ThDr. Mária Homolová, PhD. 0907 532 194 homolovamaria@mail.t-com.sk

 

Výbor + DR sa pravidelne schádzajú každý prvý pondelok v mesiaci v sále KD - OcÚ Priechod o 19 00 hod. 

 

Zmluva o spoločenstve UZPS Priechod

Dodatok č.1 k Zmluve o spoločenstve UZPS Priechod

 

Mapa UZPS Priechod