Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Slovenská ľupča, Zmeny a doplnky č. 6

Vyvesené: 14. 1. 2022

Dátum zvesenia: 30. 1. 2022

Zodpovedá: Martin Rusňák

Späť