Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zápisnice OZ

Rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 09.03.2022

Rok 2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 06.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.06.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.05.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.04.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.01.2021

 Rok 2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 04.08.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.06.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 06.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.03.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 12.02.2020

Rok 2019

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 20.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.08.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.02.2019

Rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 05.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 03.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 08.08.2018

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.05.2018

pisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 07.03.2018

Rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.8.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.07.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 03.05.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.03.2017

Rok 2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.08.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.04.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 9.03.2016