Obsah

Zber triedeného odpadu v obci Priechod – Zmena systému zberu

Typ: ostatné
Od 01.01.2019 sa v obci Priechod mení systém zberu triedených zložiek odpadu:

1/ Plasty sa budú zbierať do žltých plastových vriec - ako doteraz (občania si vrecia v deň zberu vyložia pred svoje rodinné domy. Na zber plastov budú slúžiť aj kontajnery umiestnené v obci.

2/ Papier, sklo a kovy sa budú zbierať už len do kontajnerov umiestnených v obci.

Každá zložka odpadu má iný termín zberu uvedený v harmonograme, ktorý bude doručený do všetkých domácností.

Kontajnery budú podľa informácie zberovej spoločnosti Márius Pedersen,a.s. rozmiestnené v obci predbežne v mesiaci február 2019, o čom budeme občanov informovať.

V mesiaci január 2019 sa preto triedený odpad bude zbierať ešte do vriec, ako v predchádzajúcom období, ale podľa termínov uvedených v harmonograme:

plasty - 8. januára 2019

papier, sklo - 24. januára 2019

kovy - 30. januára 2019

Harmonogram zberu odpadu na I. polrok 2019 je tu.


Vytvorené: 27. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 12. 2018 13:28
Autor: