Obsah

Zber triedeného odpadu

Typ: ostatné
Od 1.4.2019 sa mení spôsob zberu triedeného odpadu v obci Priechod.

Plastové obaly sa aj naďalej  zbierajú do žltých plastových vriec, ich odvoz sa uskutočňuje  podľa termínov  uvedených v harmonograme. Žiadame Vás, aby ste si v deň zberu vrecia vyložili pred svoje rodinné domy  v skorých ranných hodinách.

Do vriec s plastami sa ukladajú aj viacvrstvové  kombinované materiály na báze lepenky: krabicové obaly od mlieka, nealkoholických, alkoholických nápojov.

Ostatné zložky triedeného odpadu: papier, sklo a kovy sa zbierajú už len do kontajnerov umiestnených v obci: pri bytovke, pri Jednote, ulica na „Dolinách“ , pri Pastierni, pri obecnom úrade,  jeden kontajner na sklo je umiestnený aj pri cintoríne.  Termíny zberu pre jednotlivé zložky triedeného odpadu sú uvedené v harmonograme.


Príloha

Vytvorené: 3. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 4. 2019 21:20
Autor: