Obsah

Vyhlásenie výberového konania na fukciu riaditeľa ZŠ s MŠ Priechod

Typ: ostatné
Obec Priechod v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou, Priechod č. 179, 976 11
s predpokladaným nástupom od 01.06.2018

Príloha

Vytvorené: 24. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 4. 2018 08:41
Autor: