Obsah

Ochotnícke divadlo


Ochotnícke divadloOchotnícke divadlo má v Priechode svoje pevné miesto, hoci nie vždy tomu tak bolo. V minulosti boli obdobia , keď v obci pôsobili aj dva súbory naraz, ale viac bolo období hluchých, kedy sa počas niekoľkých rokov nenacvičilo v obci žiadne divadlo. V súčasnosti zásluhou Ing. Marty Slobodníkovej – režisérky, scenáristky či šepkárky v jednej osobe pôsobí v obci ambiciózny kolektív ochotníckych divadelníkov, v ktorom sa úspešne darí skĺbiť mladosť so skúsenosťou a vyhratosťou starších hercov. Stáva sa už nepísaným pravidlom, že divadelníci nám príjemne spestrujú vianočné či veľkonočné sviatky svojimi predstaveniami a veríme, že v tom budú pokračovať i naďalej.Predstavenia:

Hrob lásky

Hrob lásky 
(Ferko Urbánek)
26.12.2013 Priechod
29.12.2013 Priechod
5.1.2014 Priechod

   
  Ženba Ďura Šúplatu
(Anton Lysonek)
   
Kubo

Kubo
(Jozef Holý)
30.12.2011 Priechod
6.2.2012 Priechod
7.1.2012 Priechod
14.1.2012 Priechod

   
  Pochovaný Život
   
  Rozmarín

26.12.2009 Priechod

   
 

Pytliakova žena
(Ferko Urbánek)
23.3.2008 Priechod
29.3.2008 Priechod
30.3.2008 Priechod

   
  Páva

(Božena Slančíková Timrava) 
26.12.2005 Priechod
6.1.2006 Priechod
8.1.2006 Priechod

   
 

Kríž pod  lipami
(Ferko Urbánek)
26.12.2004 Priechod
2.1.2005 Priechod
6.1.2005 Selce
9.1.2005 Priechod

   
 

Pani Richrátka
(Ferko Urbánek)
11.4.2004 Priechod
18.4.2004 Priechod

   
 

Škriatok
(Ferko Urbánek) 
26.12.2003 Priechod
28.12.2003 Priechod
4.1.2004 Priechod

   
 

Dobrodružstvo pri obžinkoch
(Ján Palárik)
26.12.2002 Priechod
28.12.2002 Priechod
4.1.2003 Priechod
5.1.2003 Priechod 

   
 

Strídža spod hája
(Ferko Urbánek)
31.3.2002 Priechod
20.4.2002 Hronsek