Obsah

Obecný úrad

Kontakty

 

Adresa: Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11 Selce
Telefón: 048 / 4189043 - sekretariát
  048 / 4189093 - starosta
Fax: 048 / 4183043
E-mail: starosta@priechod.sk
  obec@priechod.sk
  sekretariat@priechod.sk
   
Stránkové dni:  
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 10:00 - 17:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 13:00
   
Zamestnanci obce: Jarmila Homolová - administratíva
  Mária Vajsová - administratíva
  Jozef Homola - údržba
   
Starosta obce: Mgr. Stanislav Chaban
   
Obecné zastupiteľstvo: Ivan Franko
  Ján Chaban
  Martin Lamper
  Alena Majeríková
  Marek Slobodník
  Ing. Pavol Strečok
  Ing. Milan Vaník

 

Novinky

16.07.2021

Výzva na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatku za komunálny odpad do 31.7.2021

Obec Priechod, ako správca dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

Detail Oznamy

15.07.2021 - 31.07.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.06.2021

Detail Úradná tabuľa obce

13.07.2021

AUTOCROSS EUROPEAN MÔLČA

V dňoch od 7.-8.8.2021 sa na Môlči uskutoční AUTOCROSS EUROPEAN MÔLČA.

Detail Oznamy

22.06.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1

Detail Oznamy

16.06.2021

Oznam pre majiteľov psov

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Priechod oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

Detail Oznamy