Obsah

Geografické fakty


poloha: 10 km severovýchodne od Banskej Bystrice  Geograf
nadmorská výška: 401 m n. m údolie Ľupčice pri Ľadovej studni
                                    460 m n. m obecný úrad
                                    856 m n. m. Rovne
priemerná ročná teplota vzduchu: 80C
priemerný ročný úhrn zrážok: 800 mm
rozloha katastra: 1121 ha
počet obyvateľov: 920


Významné miesta:
Kaplnka Sv. Michala  (r. 1833) – najstaršia stavba v obci,
Kostol Sedembolestnej Panny Márie (r. 1971),
Kláštor Bosých Karmelitánov  (r. 1995),
športový areál v peknom prírodnom prostredí. 

Prírodné Bohatstvo:
Dolina s potokom Ľupčica s množstvom krásnych zákutí a miest na oddych spojený s opekaním resp. grilovaním - príjemný relax pre celú rodinu.
 
Lokality zaradené do NATURY 2000:
Kopec – južné nezalesnené svahy s výskytom v tomto teplotnom pásme vzácnych rastlín (kavyµ Ivanov, devätorka rozprestretá)
Brvnište – chránený areál so IV. stupňom ochrany- lesné porasty s výskytom cyklámena fatranského - rastlinného endemitu vyskytujúceho sa len na Slovensku.