Obsah

Oznamy

15.10.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Priechod podľa § 12 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

08.10.2018

Rekonštrukcia horného námestia pri kostole

Predmetom menovanej stavby je vybudovanie nasledovných stavebných objektov:

Detail

25.09.2018

Komunitný plán sociálnych služieb

V súčasnosti obec Priechod v zmysle novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zahájila proces spracovávania komunitného plánu.

Detail

09.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie o voľbách do orgánov samosprávy obce Priechod sa nachádzajú v záložke Voľby do orgánov samosprávy obcí v bočnom menu.

Detail

29.04.2018

Upozornenie - výzva

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť' o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Detail