Obsah

Oznamy

11.11.2019

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020 sa uskutočnia v sobotu 29.2.2020. Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: starosta@priechod.sk

Detail

11.11.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Priechod podľa § 12 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

07.11.2019

Pozvánka na 200. výročie posvätenia kostola v Podkoniciach

RKC Farnosť Podkonice a Obec Podkonice srdečne pozývajú na 200. výročie posvätenia Farského kostola sv. Martina v Podkoniciach. Oslavy jubilea tohto chrámu sa uskutočnia 16. a 17. novembra 2019 v Podkoniciach a pripravený je pre všetkých bohatý program, ktorého súčasťou budú aj mnohí kňazi, pôsobili v Podkoniciach od roku 1982. Pozvanie prijal aj biskup Mons. Dávid Bartimej Tencer (kapucín), ktorý spravoval podkonickú farnosť v rokoch 1990 - 1992. Slávnostné sv. omše, diskusia s kňazmi, adorácia, pohostenie, kultúrne predstavenie a koncert Kapucínov - na to všetko sa už teraz môžeme tešiť. Príďte spolu s nami osláviť 200 rokov Kostola sv. Martina v Podkoniciach a zároveň sa spoločne modliť za celú podkonickú farnosť.

Detail

05.11.2019

Vianočné fotenie rodín - nedeľa 17.11.2019

Pripomíname záujemcom o vianočné fotenie rodín, ktoré sa uskutoční dňa 17.11.2019 (nedeľa), že je potrebné sa nahlásiť na Obecnom úrade v stredu od 15:00 do 17:00 hodine telefonicky alebo osobne.

Detail

15.10.2019

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v prílohách tohto oznamu posiela informáciu s tematikou "Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?", prostredníctvom ktorej chce informovať o niektorých ustanoveniach zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Detail