Obsah

Oznamy

05.01.2022

Povinnosti daňovníka

V prílohe sú zverejnené povinnosti daňovníka týkajúce sa dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad. V prílohe je aj žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2021.

Detail

02.01.2022

Konsekrácia kostola Sedembolestnej Panny Márie v Priechode

V roku 2021 sme slávili veľké jubileum - 50. výročie postavenia kostola v Priechode.

Detail

10.12.2021

Wifi pre obec Priechod - Oznámenie o realizácii projektu

V prílohe je priložené oznámenie o realizácii projektu: WiFi pre obec Priechod.

Detail

09.12.2021

Oznámenie o strategickom dokumente

V prílohe zverejňujeme oznámenie o strategickom dokumente Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja „ Envirostratégia BBSK“.

Detail

02.12.2021

Obec Priechod medzi lokalitami s výskytom medveďa hnedého

Naša obec bola zaradená medzi lokality s výskytom medveďa hnedého. V tejto súvislosti dávame do pozornosti predovšetkým nakladanie s odpadom. Viac v prílohe.

Detail