Obsah

Harmonogram zber odpadu

Harmonogram zberu odpadu 2022

 

AKO TRIEDIME

 

 

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
7.1.
8.1.
9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
24.1.
Priechod
  Triedený odpad - papier
      Triedený odpad - papier

25.1.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

26.1.
Priechod
  Triedený odpad - plasty
      Triedený odpad - plasty

27.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.
1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.