Obsah

Harmonogram zber odpadu

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU 2021

 

AKO TRIEDIME

 

 

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

28.6.
29.6.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

30.6.
1.7.
Priechod
  Triedený odpad - papier
      Triedený odpad - papier

2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.
10.7.
11.7.
12.7.
13.7.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

14.7.
15.7.
Priechod
  Triedený odpad - sklo
      Triedený odpad - sklo

16.7.
17.7.
18.7.
19.7.
20.7.
21.7.
Priechod
  Triedený odpad - plasty
      Triedený odpad - plasty

22.7.
23.7.
24.7.
25.7.
26.7.
27.7.
Priechod
  Zmesový komunálny odpad
      Zmesový komunálny odpad

28.7.
29.7.
30.7.
Priechod
  Triedený odpad - kovy
      Triedený odpad - kovy

31.7.
1.8.