Obsah

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

Kalendár vývozu odpadu

14. 10. 2020     Triedený odpad - sklo
Priechod

Stránka