Obsah

Komunálné služby


Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

Kalendár vývozu odpadu

21. 11. 2019     Triedený odpad - papier
Priechod
21. 11. 2019     Triedený odpad - sklo
Priechod

Stránka

  • 1