Obsah

foto1Náš program zahŕňa autentické ukážky zo života našich predkov. A to v ucelených programoch s piesňami, tancami a hovoreným slovom, alebo ukážkami práce, alebo zábavy ľudí, ako sa to naozaj dialo v našej dedine.

"OD LUCIE DO TROCH KRÁĽOV" - program zahŕňa priadky, rozprávanie príbehov a zvykov počas vianočného obdobia, Nového roku, Toch kráľov.

"FAŠANGY"

"JARNÉ HRY"

"VYNÁŠANIE MORENY"

"VEĽKÁ NOC"

"NA JÁNA"

"VEČER NA DEDINE" - o tom, ako sa kedysi zabávali po večerch mladí

"NOSENIE RÚCHA"

"RÚCHO"

"VESELIA V PRIECHODE" - svadba

"KRŠTENIA"

"TRÁVNICE"

"ŽACIE PIESNE"

"V LAŠTINÁCH NA VODE" - pranie na potoku

"SALAŠ"

"NA MITRA" 

"ŽARTOVNÉ PIESNE" - ženské aj mužské

"REGRÚTSKE PIESNE" 

Sólové piesne, inštrumentalisti- heligónka, píšťalka, fujara