Obsah

Folklórna skupina Priechoďan

Hlavna
Priechod je známy svojimi ľudovými tradíciami, zvykmi či piesňami. Domáci obyvatelia to brali a berú ako samozrejmosť, no keď prišiel do obce folklórny nadšenec pán učiteľ Ján Repka, na stretnutiach s ľuďmi objavil bohatstvo priechodských zvykov, piesní ale aj spevácke, či tanečné talenty. V roku 1968 jeho zásluhou vznikla najskôr ženská spevácka skupina, ku ktorej sa zakrátko pridali aj muži. Skupina pôsobí od svojho vzniku bez prerušenia činnosti až dodnes a je údajne najstaršou folklórnou skupinou na Slovensku, ktorá to spolu ťahá už 50 rokov bez prerušenia činnosti.

Zúčastnila sa a doposiaľ sa zúčastňuje na folklórnych festivaloch doma i v zahraničí. Účinkovala v množstve televíznych, rozhlasových reláciách a vydala album piesní pod názvom „Čô sa stauo v tom Priechode“. Pod týmto názvom sa v Priechode už tradične v prvú augustovú nedeľu konajú buď folklórne slávnosti v päťročných intervaloch, alebo folklórne popoludnie každoročne okrem okrúhlych výročí vzniku folklórnej skupiny, kedy sa konajú folkórne slávnosti. Vo svojich vystúpeniach prezentuje folklórna skupina Priechoďan ľudové zvyky a obyčaje tak, ako ich prináša život na dedine počas kalendárneho roka.

V súčasnosti skupina účinkuje pod vedením vedúcich Margity Chabanovej a Milana Chabana.


Príloha

Výročná správa 2021 - FSk Priechoďan

Výročná správa 2020 - FSk Priechoďan

Výročná správa 2019 - FSk Priechoďan

Výročná správa 2018 - FSk Priechoďan

Výročná správa 2017 - FSk Priechoďan

Výročná správa 2016 - FSk Priechoďan

Výročná správa 2015 - FSk Priechoďan

Výročná správa 2014 - FSk Priechoďan 

Výročná správa 2011 - FSk Priechoďan

Výročná správa 2009 - FSk Priechoďan