Obsah

Dôležité telefónne čísla

 

TIESŇOVÉ VOLANIA  
Integrovaný záchranný systém: 112
Polícia: 158 (112)
Požiarna ochrana: 150 (112)
Záchranná služba: 155 (112)
   
PORUCHY  
Elektrika (Stredoslovenská energetika, a.s.) 0800 159 000
Voda (Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.) 0850 111 234
   
VŠEOBECNÁ AMBULANCIA  
MUDR. Katarína Pešoutová 048 418 11 44
  0908 287 754
Ordinačné hodiny Priechod:  
Utorok: 11:30 - 14:30  
Štvrtok: 11:30 - 14:30  
   
AMBULANCIA PRE DETI A DORAST  
MUDr.Eva Valašťanová 0908 938 527
   
STOMATOLOGICKÁ AMBULACIA  
MUDr. Magdaléna Svateníková 048 418 10 41
  0904 503 242
   
POŠTA SELCE 048 418 12 36