Obsah

Register dokumentov

Detail zmluvyč.: Zmluva
 • Názov
  Zmluva o zriadení združenia obcí
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  Zmluva
 • Predmet zmluvy
  a) ochrana, uplatňovanie a presadzovanie práv ako aj sociálnych, ekonomických, environmentálnych, kultúrnych a ďalších iných významných záujmov členských miest a obcí vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, verejnoprávnym inštitúciám a ďalším právnickým a fyzickým osobám podľa potreby Združenia a jeho členov, b) podpora a zabezpečenie pozitívneho rozvoja územnej samosprávy a samosprávnych funkcií v rámci členských miest a obcí, c) koordinácia a zjednotenie postupu členských miest a obcí a formovanie spoločných stratégii pri vykonávaní zverených úloh ako aj pri zabezpečovaní hospodárskych, sociálnych a ďalších zásadných potrieb členských miest a obcí, d) vytváranie podmienok pre výmenu informácii, sprostredkovanie názorov, znalostí a skúseností predstaviteľov členských miest a obcí smerujúcich k zabezpečeniu efektívneho fungovania a rozvoja územnej samosprávy, e) organizácia, uskutočňovanie a podpora vzdelávacích aktivít, projektov a stretnutí zástupcov a zamestnancov samosprávnych orgánov členských miest a obcí za účelom výmeny skúseností a poskytovanie odborných služieb vo vzťahu k otázkam praktického uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci územnej samosprávy, k otázkam uplatňovania kompetencií mesta a obcí a jeho samosprávnych orgánov a pod., f) ďalšie formy podpory zabezpečenia a pozitívneho rozvoja efektívnej ochrany práv a záujmov členských miest a obcí, chodu a fungovania samosprávnych orgánov podľa potreby Združenia a jeho členov, g) podpora a rozvoj spolupráce v oblasti regionálneho cestovného ruchu a zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva v rámci regiónu. (alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona č. 453/2001 Z. z.). a) ochrana, uplatňovanie a presadzovanie práv ako aj sociálnych, ekonomických, environmentálnych, kultúrnych a ďalších iných významných záujmov členských miest a obcí vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy, verejnoprávnym inštitúciám a ďalším právnickým a fyzickým osobám podľa potreby Združenia a jeho členov, b) podpora a zabezpečenie pozitívneho rozvoja územnej samosprávy a samosprávnych funkcií v rámci členských miest a obcí, c) koordinácia a zjednotenie postupu členských miest a obcí a formovanie spoločných stratégii pri vykonávaní zverených úloh ako aj pri zabezpečovaní hospodárskych, sociálnych a ďalších zásadných potrieb členských miest a obcí, d) vytváranie podmienok pre výmenu informácii, sprostredkovanie názorov, znalostí a skúseností predstaviteľov členských miest a obcí smerujúcich k zabezpečeniu efektívneho fungovania a rozvoja územnej samosprávy, e) organizácia, uskutočňovanie a podpora vzdelávacích aktivít, projektov a stretnutí zástupcov a zamestnancov samosprávnych orgánov členských miest a obcí za účelom výmeny skúseností a poskytovanie odborných služieb vo vzťahu k otázkam praktického uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci územnej samosprávy, k otázkam uplatňovania kompetencií mesta a obcí a jeho samosprávnych orgánov a pod., f) ďalšie formy podpory zabezpečenia a pozitívneho rozvoja efektívnej ochrany práv a záujmov členských miest a obcí, chodu a fungovania samosprávnych orgánov podľa potreby Združenia a jeho členov, g) podpora a rozvoj spolupráce v oblasti regionálneho cestovného ruchu a zachovanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva v rámci regiónu. (alebo iný účel v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona č. 453/2001 Z. z.).
 • Cena
  neuvedená
 • Dátum účinnosti zmluvy
  24.9.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
 • Dátum zverejnenia
  23.9.2019
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
 • IČO
  00313769
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Banskobystrické regionálne združenie obcí, Hlavná 125/2, Riečka 974 01
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Mgr. Stanislav Chaban
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka
Dokumenty