Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.05.2014

Objednávka č.6/2014

farba

0,00 €

Hempel s.r.o, Zvolen

Obec Priechod

25.03.2014

Objednávka č. 5/2014

autobusová preprava

500,00 €

Pavol Mesík, Ku Strelnici č. 1/529, Selce

Obec Priechod

25.03.2014

Objednávka č.4 /2014

revízia kotolne v budove OcÚ

0,00 €

REVIZ-Detva, s.r.o, Ľ. Zelienku 1668/8, Detva

Obec Priechod

03.02.2014

Objednávka č. 3/2014

štiepkovač na spracovanie drevnej hmoty

0,00 €

BBRSC, a.s. Majerská 94, Banská Bystrica

Obec Priechod

27.01.2014

Objednávka č. 2/2014

výmena bojlera a oprava WC v budove kultúrneho domu

0,00 €

TOP-SAN s.r.o, Banícka 86, Malachov

Obec Priechod

21.01.2014

Objednávka č. 1/2014

bezpečnostný projekt

480,00 €

Gamo, a.s., Kyjevské nám. 6, Banská Bystrica

Obec Priechod

11.12.2013

Objednávka č. 19/2013

údržba kopírky BH 162+toner

0,00 €

Konica Minolta, Kremnička 3, Banská Bystrica

Obec Priechod

28.11.2013

Objednávka č. 18/2013

dvere-kultúrny dom

950,00 €

Royalplast, s.r.o., Trieda SNP č. 74, B.Bystrica

Obec Priechod

16.10.2013

Objednávka č. 17/2013

oprava poškodenej kanalizácie v obci Priechod- pred RD , súp.č. 319

0,00 €

Voding plus s.r.o, Pod Rybou 1, B.Bystrica

Obec Priechod

10.10.2013

Objednávka č. 16/2013

oprava miestnej komunikácie pred RD - súp.č.294, oprava zberných šácht pri OcÚ a pred RD -súp.č.117

0,00 €

BBRSC, a.s. Majerská 94, Banská Bystrica

Obec Priechod

03.10.2013

Objednávka č. 15/2013

činnosti spojené s procesom verejného obstarávania - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Prie

0,00 €

StVS-servising, s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

Obec Priechod

01.10.2013

Objednávka č. 14/2013

prezentácia obce v maľovanej mape regiónu BB a okolie - typ C

348,00 €

CBS spol. s.r.o, Kynceľová 54, Banská Bystrica

Obec Priechod

16.09.2013

Objednávka č. 13/2013

palivové drevo-ihličnaté odrezky

0,00 €

Píla Galas, Miroslav Ilčík, Partizánska cesta 135, Selce

Obec Priechod

03.09.2013

12/2013

rekonštrukcia účelovej komunikácie - lokalita " Istebník"

5 000,00 €

RANDA+R s.r.o, Senická cesta 5, Banská Bystrica

Obec Priechod

20.03.2013

Objednávka č.6/2013

oprava a údržba sociálnych zariadení v budove šatní OFK Priechod

0,00 €

A-ROS-Andrej Kollár, Priechod č. 265, 976 11

Obec Priechod

20.03.2013

Objednávka č. 5/2013

kompostéry JRK 400 Hobby

5 600,00 €

JRK Waste Management, s.r.o, Bratislava

Obec Priechod

20.03.2013

Objednávka č. 4/2013

údaje z katastra nehnuteľností - k.u. Priechod k 31.12.2012

0,00 €

Správa katastra B.Bystrica

Obec Priechod

21.02.2013

Objednávka č. 3/2013

zimná údržba miestnych komunikácií- pluhovanie,posyp

0,00 €

Ján Strečok, Priechod č. 224, 976 11

Obec Priechod

21.02.2013

Objednávka č. 2/2013

činnosti súvisiace s procesom verejného obstarávania na akciu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v

0,00 €

StVS-servising, s.r.o, Partizánska 5, Banská Bystrica

Obec Priechod

21.02.2013

Objednávka č. 1/2013

posypový materiál na zimnú údržbu

0,00 €

BBRSC-Z 01, B.Bystrica

Obec Priechod

08.11.2012

Objednávka 9/2012

výkon inžinierskej činnosti spojený s vydaním ÚR a SP na stavby: 1. Priechod - preložka vzduš.sek

0,00 €

StVS Servising, s.r.o, Partizánska 5, B.Bystrica

Obec Priechod

08.11.2012

Objednávka 8/2012

pneumatiky na traktor

0,00 €

ARS, spol. s.r.o, Medený Hámor 4, B.Bystrica

Obec Priechod

08.11.2012

Objednávka 7/2012

revízia a čistenie komínov na budove obecného úradu

0,00 €

Juraj Rausa, Družby 4, B.Bystrica

Obec Priechod

01.08.2012

objednávka 6/2012

úprava terénu-zemné práce k.ú.Priechod - lokalita " Pod Priečnou"

0,00 €

RANDA+R s.r.o, Senická cesta 5, Banská Bystrica

Obec Priechod

16.05.2012

Objednávka č.5/2012

vypracovanie znaleckého posudku na parcely KN-C č. 431, č. 759 v k.ú. Priechod

0,00 €

Ing. Boris Bezák, Chabenecká 5, Banská Bystrica

Obec Priechod

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: