Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.07.2016

Objednávka č.9/2016

oprava traktora

0,00 EUR

KTW AGRO s.r.o

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

13.06.2016

Objednávka č.8/2016

geodetické práce - Priechod-ihrisko

450,00 EUR

Ing. M.Bugárová Geopoz

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

01.06.2016

Objednávka č.7/2016

nafukovací hrad - akcia MDD Priechod

0,00 EUR

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.05.2016

Objednávka č.6/2016

služby na zabezpečenie súťaží a atrakcií pri príležitosti konania MDD - 28.5.2016 v areáli Čachov

0,00 EUR

OZ BCF

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.05.2016

Objednávka č. 5/2016

vypracovanie geometrického plánu komunikácia - Priechod,Podkonice, na základe predloženej cenovej

0,00 EUR

Geopoz, s.r.o, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.05.2016

Objednávka č. 4/2016

oprava vodomernej šachty na miestnej komunikácii -Pukanec

0,00 EUR

Bartoš Stav s.r.o, Ul.1.mája 16, Sl.Ľupča

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

30.03.2016

Objednávka č. 3/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Priechod - rekonštrukcia odvodňovacieho kanála

5 928,00 EUR

StVS Servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, B.Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

30.03.2016

Objednávka č. 2/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Priechod- Podkon

5 928,00 EUR

StVS Servising, s.r.o, Partizánska 5, B.Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.01.2016

Objednávka č. 1/2016

posypový materiál

0,00 €

BBRSC, Majerská cesta 94, Banská Bystrica

Obec Priechod

23.11.2015

Objednávka č. 11/2015

vypracovanie projektovej dokumentácie- dobudovanie splaškovej kanalizácie

0,00 €

StVS -servising, a.s., Partizánska cesta 5, Banská

Obec Priechod

10.11.2015

Objednávka č. 10/2015

revíziu el.zariadení v budove obecného úradu -Priechod č. 157, 976 11

400,00 €

PAME, s.r.o, Krčméryho 30, Badín

Obec Priechod

10.11.2015

Objednávka č. 9/2015

činnosti k vydaniu stavebného povolenia na zákazku: Priechod modernizácia a rozšírenie budovy obecn

0,00 €

StVS Servising, s.r.o, Partizánska 5, B.Bystrica

Obec Priechod

10.11.2015

Objednávka č. 8/2015

vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parc. KN-E č. 569/1 v k.ú.Priechod

0,00 €

eRStar s.r.o, Tr. SNP č. 75, B.Bystrica

Obec Priechod

13.10.2015

Objednávka č.7/2015

dosky na lavičky a pieskovisko

0,00 €

TOPlast a.s., Werferova 1, Košice

Obec Priechod

28.05.2015

Objednávka č.4/2015

stavebný dozor na stavbu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Priechod

528,00 €

StVS Servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, B.Bystrica

Obec Priechod

30.03.2015

Objednávka

informačné tabule

280,00 €

Róbert Chaban-Stolárstvo,Priechod č. 319

Obec Priechod

18.02.2015

Objednávka č.2/2015

priemyselná posypová soľ

0,00 €

BBRSC, a.s. Majerská 94, Banská Bystrica

Obec Priechod

05.01.2015

Objednávka č.1/2015

posyp miestnej komunikácie v obci Priechod

0,00 €

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod

27.10.2014

Objednávka 13/2014

stavebné práce-údržba cintorína

0,00 €

Bartoš Stav s.r.o, Ul.1.mája 16, Sl.Ľupča

Obec Priechod

16.09.2014

Objednávka č. 12/2014

odizolovanie budovy obecnéh úradu

4 920,00 €

Ján Bartoš, 1.mája 371/16, Slovenká Ľupča

Obec Priechod

23.07.2014

Objednávka č.11/2014

úprava prístupovej komunikácie

0,00 €

BBRSC, a.s., Majerská 94, B.Bystrica

Obec Priechod

01.07.2014

Objednávka

autobusová preprava

0,00 €

Bustrans J.M s.r.o, Ku Strelnici 1/528, Selce

Obec Priechod

27.05.2014

Objednávka č. 9/2014

bubnová kosačka

760,00 €

Mountfield SK, s.r.o

Obec Priechod

21.05.2014

Objednávka č.8/2014

vypracovanie Plánu odpadového hospodárstva

150,00 €

Odpadový hospodár s.r.o

Obec Priechod

21.05.2014

Objednávka č. 7/2014

štiepkovač drevnej hmoty

0,00 €

BBRSC, Majerská cesta 94, B.Bystrica

Obec Priechod

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: