Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.03.2018

Objednávka č. 3/2018

vypracovanie znaleckého posudku na budovu vo vlastníctve obce Priechod - súp.číslo 283- aktuálny s

0,00 EUR

Ing. Cyril Faško, Partizánska 149, Selce,IČO 430622750

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

26.02.2018

Objednávka č. 2/2018

oprava svietidiel verejného osvetlenia

0,00 EUR

PROGRES-HL s.r.o, Mičinská cesta 45, B.Bystrica, IČO 31632718

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.01.2018

Objednávka č. 1/2018

nádoby na zimný posyp

0,00 EUR

Elkoplast Slovakia, s.r.o, Partizánska 80, Trenčianske Teplice, IČO 36851264

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.12.2017

Objednávka č. 18/2017

posypový materiál - 5 ton piesok

0,00 EUR

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.12.2017

Objednávka č. 17/2017

snežná fréza

1 399,00 EUR

PREDOS-BB, s.r.o, Podhrádok 357, Predajná, IČO 36625086

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.11.2017

Objednávka č. 16/2017

výroba tričiek

127,50 EUR

PRINTEX, spol. s.r.o, Lazovná 69, B.Bystrica, IČO 36028118

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

14.11.2017

Objednávka č. 15/2017

inžinierska činnosť na stavbu - Splašková kanalizácia v obci Priechod

1 045,52 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.10.2017

Objednávka č. 14/2017

vykonanie prác správy registratúry - vyraďovanie, zakladanie registratúrnych záznamov

3 199,00 EUR

Mgr. Jana Martančíková, ČSA 56, Zvolen, IČO 40865975

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.10.2017

Objednávka č. 13/2017

posypový materiál - soľ,piesok

0,00 EUR

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.09.2017

Objednávka č. 12/2017

Vybrúsenie a náter strechy na budove OcÚ Priechod

774,78 EUR

Martin Chaban

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.09.2017

Objednávka č. 11/2017

Vypracovanie projektovej dokumentácie "Letný bufet" v športovom areáli.

480,00 EUR

Agroing-Lichý, s.r.o.

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.09.2017

Objednávka č. 10/2017

Úprava bezpečnostného projektu

216,00 EUR

GAMO, a.s., Kyjevské ná.6, B.Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.08.2017

Objednávka č.9/2017

regále do registratúrneho strediska

214,20 EUR

Metalkas s.r.o, Tešínska 288, Šenov u Ostravy, IČO 27854736, DIČ CZ27854736

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.08.2017

Objednávka č.8/2017

Aktualizácia-doplnenie existujúceho bezpečnostného projektu

216,00 EUR

Gamo a.s., Kyjevské nám.6, Banská Bystrica,IČO 36033987, DIČ 2020087498

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.07.2017

Objednávka č. 7/2017

športové poháre

0,00 EUR

Mišiak ŠPORT s.r.o., Partizánska 93, B.Bystrica, IČO 36059714

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.06.2017

Objednávka č. 6/2017

posúdenie kotolne ZŠ Priechod

0,00 EUR

Ing. Július Longai

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.06.2017

Objednávka č. 5/2017

posúdenie budovy ZŠ Priechod

0,00 EUR

Ing. Július Longai

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.06.2017

Objednávka č. 4/2017

vypracovanie znaleckého posudku na budovu bývalej ZŠ - súp.č. 283

0,00 EUR

Cyril Faško

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.05.2017

Objednávka č. 3/2017

nafukovací hrad+ 2 maskoti

0,00 EUR

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

17.05.2017

Objednávka č. 2/2017

vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia horného námestia pri kostole

2 250,00 EUR

Ing. Anna Brašeňová, Valušková 549/15, Králiky, IČO 3216956

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.05.2017

Objednávka č. 1/2017

asfaltová drť

0,00 EUR

BBRSC, a.s. Majerská 94, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

19.12.2016

Objednávka č. 13/2016

vypracovanie cenovej ponuky - " Priechod - odkanalizovanie časti obce - majetkoprávne vysporiadani

1 152,00 EUR

StVS-servising, s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

16.11.2016

Objednávka č. 12/2016

stavebné práce - rozšírenie verejného osvetlenia - Priechod-cintorín

0,00 EUR

Ján Bartoš, 1. mája 371/16, Slovenská Ľupča

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

28.09.2016

Objednávka č. 11/2016

zhotovenie okien+montáž - budova šatní TJ

5 101,51 EUR

3Eko s.r.o

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.09.2016

Objednávka č.10/2016

vyhotovenie geodetických prác: Priechod - cesta

540,00 EUR

Ing. Marta Bugárová, Geopoz

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: