Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.01.2022

Objednávka č. 1/2022

posypová soľ - množstvo - 3 tony

0,00 EUR

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.11.2021

Objednávka č. 27/2021

vianočné osvetlenie

1 262,20 EUR

Vianočné osvetlenie, s.r.o, Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO 53874293

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.10.2021

Objednávka č. 26/2021

výroba prestrešenia dvora OcÚ +strešná krytina, zvodový systém

0,00 EUR

Robert Fraňo, Podkonická 2, Slovenská Ľupča, IČO 34706046

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.10.2021

Objednávka č. 25/2021

doprava asfalt. frézingu, nakladanie a pokládku frézingu finišérom s následným zavalcovaním a pene

5 400,00 EUR

Kartik, s.r.o, Sásovská 83, Banská Bystrica, IČO 36623229

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.10.2021

Objednávka č. 24/2021

mulčovanie krajnice MK Istebník ( dl. cca 600 m)

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo , Podkonice č. 348, 976 41, IČO 00694975

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.10.2021

Objednávka č. 23/2021

doprava frézingu

0,00 EUR neuvedená

STAVMAX s.r.o. , M.Rázusa 22, B.Bystrica, IČO 45418641

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

30.09.2021

Objednávka č. 22/2021

údržba zariadenia KONICA MINOLTA - Bishub C 224 e

0,00 EUR

TBD, sr.o, Perličková 17, Bratislava, IČO 44917775

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.09.2021

Objednávka č. 21/2021

zabezpečovacie zariadenie pre obecný úrad

1 252,02 EUR

ECHO security s.r.o, Horná 20, Selce, IČO 46395504

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.08.2021

Objednávka č. 20/2021

preprava členov FSK Priechoďan na akciu - Deň kroja 2021

0,00 EUR

Marián Lalík, Autobusová a nákladná doprava, 29. augusta 29, B.Bystrica, IČO 40892565

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.08.2021

Objednávka č. 19/2021

vodorovné dopravné značenie

0,00 EUR

VIA ZNAK, s.r.o, Lieskovská cesta 2279, Zvolen, IČO 36038431

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.07.2021

Objednávka č. 18/2021

polohopisné a výškopisné zameranie prístupovej komunikácie

550,00 EUR

GEOFOREST spol. s s.r.o, Priechod č. 396, 97611, IČO 52079732

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.06.2021

Objednávka č. 17/2021

vypracovanie sociálneho posudku

20,00 EUR

SENIORDOM Betonika, n.o., Hviezdoslavova 11, Banská Bystrica, IČO 50379666

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.06.2021

Objednávka č. 16/2021

vypracovanie sociálneho posudku

20,00 EUR

SENIORDOM Betonika, n.o., Hviezdoslavova 11, Banská Bystrica, IČO 50379666

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

14.06.2021

Objednávka č. 15/2021

vytýčenie telekomunikačných sietí - z dôvodu realizácie stavby: Rozšírenie verejného osvetlenia v

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

14.06.2021

Objednávka č. 14/2021

asfaltová drva - 200 ton v cene : 7,-€/tona bez DPH + nakládka + doprava

Neuvedené

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.06.2021

Objednávka č. 13/2021

znalecký posudok na pozemky

0,00 EUR

Er STAR, s.r.o, Trieda SNP č. 75, B.Bystrica, IČO 36648752

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.06.2021

Objednávka č. 12/2021

archeologický výskum na stavbe - Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Priechod

500,00 EUR

Midland Adventure, s.r.o, Železničiarska ul. 595/2, B.Bystrica, IČO 50583913

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

27.05.2021

Objednávka č. 11/2021

Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Priechod: a/ prepracovanie projektovej dokumentácie na cenov

720,00 EUR

StVS -servising s.r.o, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 44935668

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

26.04.2021

Objednávka č. 10/2021

zneškodnenie odpadu z testovania

0,00 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

29.03.2021

Objednávka č. 9/2021

údržbu elektroinštalácie - budova OcÚ, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie

0,00 EUR neuvedená

Marek Mesík, Priechod č. 205, 976 11, IČO 42154821

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2021

Objednávka č. 8/2021

zneškodnenie odpadu z testovania dňa 20.03.2021

0,00 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.03.2021

Objednávka č. 7/2021

odvoz odpadu z testovania na Covid 19

0,00 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.02.2021

Objednávka č. 6/2021

vypracovanie žiadosti o dotáciu a násled. implementáciu schválených projektov z Environmentál. fondu

400,00 EUR

MEL Project, s.r.o, Železničiarska 9, Bratislava, IČO 51311003

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.02.2021

Objednávka č. 5/2021

vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s MŠ Pr

5 000,00 EUR

PROX s.r.o, Podkonice 200, 976 41, IČO 31622127

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.01.2021

Objednávka č. 4/2021

zneškodnenie odpadu zo skríningového testovania na prítomnosť ochorenia COVID 19

neuvedená

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: