Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.06.2017

Faktúra č. 72/2017

zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac 5/2017

1 193,14 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.06.2017

Faktúra č. 71/2017

odvoz a zneškodnenie objemného odpadu

812,23 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.06.2017

Faktúra č.70/2017

predplatné Sme týžden - 01.07.,2017-30.09.2017 - zálohová faktúra

48,75 EUR

PETIT PRESS,a.s., Lazaretská 12, Bratislava, IČO 35790253

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.06.2017

Faktúra č. 69/2017

licenčný poplatok za obdobie 01.05.2017-30.04.2017 - ročná prevádzka -verzia Premium-www.priechod.sk

478,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o, B.Nemcovej 8, Bratislava, IČO 47192941

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.06.2017

Faktúra č.68/2017

telefónne služby pevnej siete

75,70 EUR

Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.06.2017

Faktúra č. 67/2017

konzultačné a poradenské služby-registratúra

54,48 EUR

Mgr. Jana Martančíková

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

02.06.2017

Faktúra č.66/2017

právne služby za mesiac máj 2017

176,47 EUR

JUDr. Stanislav Hlinka, Nám.Slobody 5, B.Bystrica, IČO 37827596

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

01.06.2017

Faktúra č. 65/2017

prenájom nafukovacej atrakcie

230,00 EUR

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

01.06.2017

Faktúra č. 64/2017

vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2016

200,00 EUR

Asset Group, s.r.o, Zlatá č.29, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

01.06.2017

Faktúra č. 63/2017

preprava nákladným vozidlom

31,20 EUR

BBRSC a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, IČO 36836567

Obec Priechod, Priechod č. 157

31.05.2017

Faktúra č. 62/2017

inštalácia a úprava program WinKons

89,10 EUR

SoftServis

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

26.05.2017

Faktúra č. 61/2017

poplatok za školenie - slovensko.sk

19,00 EUR

Obec Podkonice

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.05.2017

Faktúra č. 60/2017

telefónne služby mobilnej siete

14,69 EUR

Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.05.2017

Faktúra č. 59/2017

KC pre pečať

103,20 EUR

Disig a.s.

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.05.2017

Faktúra č. 58/2017

mesačný poplatok MI start

8,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

23.05.2017

Faktúra č. 57/2017

telefónne služby mobilnej siete

30,06 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.05.2017

Faktúra č. 56/2017

grafická úprava a tlač brožúr

72,00 EUR

CBS spol. s.r.o, Kynceľová 54, Banská Bystrica

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.05.2017

Faktúra č. 55/2017

odmeny za verejný prenos hudby - verejný rozhlas

38,50 EUR

Slovgram, Jakubovo nám.14,Bratislava

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

19.05.2017

Faktúra č. 54/2017

kancelárske potreby+čistiace prostriedky

261,10 EUR

Papera, s.r.o, Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO 46082182

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.05.2017

Faktúra č. 53/2017

služby APV - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR

IVES Košice, ČSA 20, Košice

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.05.2017

Faktúra č. 52/2017

zneškodnenie nebezpečného odpadu

291,60 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.05.2017

Faktúra č. 51/2017

zneškodnenie komunálneho odpadu

1 179,78 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.05.2017

Faktúra č. 50/2017

za stravné lístky - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR

DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o,Kálov 356, Žilina, IČO 36391000

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.05.2017

Faktúra č. 49/2017

služby technickej podpory

215,35 EUR

IVES Košice, ČSA 20, Košice

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.05.2017

Faktúra č. 48/2017

telefónne služby pevnej siete

74,74 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: