Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.01.2022

Faktúra č. 15/2022

vedenie účtu cenných papierov

432,00 EUR

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava, IČO 31338976

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.01.2022

Faktúra č. 14/2022

spolupráca pri odchyte túlavých psov - paušál 2022

72,00 EUR

Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec, Alexyho 24, Lučenec, IČO 35675641

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.01.2022

Faktúra č. 13/2022

mesačný poplatok MI Start

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.01.2022

Faktúra č. 12/2022

telefónne služby mobilnej siete

30,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.01.2022

Faktúra č. 11/2022

mesačný poplatok GO Biznis 1 €

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

25.01.2022

Faktúra č. 10/2022

telefónne služby mobilnej siete

16,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.01.2022

Faktúra č. 9/2022

správne poplatky - 4. štvrťrok 2021- stavebný úrad

190,00 EUR

Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP č. 13, Slovenská Ľupča, IČO 00313823

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

20.01.2022

Faktúra č. 8/2022

telefón

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.01.2022

Faktúra č. 7/2022

kalendáre nástenné

18,05 EUR

XEPAP, spol s r.o, Jesenského 4703, Zvolen, IČO 0031628605

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.01.2022

Faktúra č. 6/2022

káva

38,00 EUR

Eat&Coffee, s.r.o, Patrizánska cesta 118, B.Bystrica, IČO 440002432

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.01.2022

Faktúra č. 5/2022

nástenný kalendár

18,05 EUR

XEPAP, spol s r.o, Jesenského 4703, Zvolen, IČO 0031628605

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.01.2022

Faktúra č. 4/2022

stravné lístky - vyúčtovacia faktúra

0,00 EUR

DOXX-stravné lístky, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 36391000

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.01.2022

Faktúra č. 3/2022

za poskytnutie služby zodpovednej osoby

300,00 EUR

Top privac services, s.r.o, Robotnícka 11591/1J, Martin, IČO 52064824

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.01.2022

Faktúra č. 2/2022

vrecia na odpad

72,72 EUR

EXAT Invest, s.r.o, Ďurgalova 2, Bratislava, IČO 51119838

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

03.01.2022

Faktúra č. 1/2022

stravné lístky - zálohová faktúra

1 232,40 EUR

DOXX-stravné lístky, s.r.o, Kálov 356, Žilina, IČO 36391000

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

12.01.2022

Faktúra č. 277/2021

za dodávku a distribúciu elektriny-vyúčtovacia faktúra - Obec Priechod-verejné osvetlenie - preplato

28,90 EUR

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

12.01.2022

Faktúra č. 276/2021

záloha údajov

17,82 EUR

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

12.01.2022

Faktúra č. 275/2021

za dodávku a distribúciu elektriny - vyúčtovacia faktúra - KD - preplatok

41,81 EUR

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.01.2022

Faktúra č. 274/2021

zneškodnenie nebezpečného odpadu- 200 105, 200 127

44,16 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.01.2022

Faktúra č. 273/2021

za dodávku a distribúcie elektriny - vyúčtovacia faktúra - OU verejné osvetlenie

77,94 EUR

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

10.01.2022

Faktúra č. 272/2021

za dodávku a distribúciu elektriny - vyúčtovacia faktúra

120,67 EUR

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.01.2022

Faktúra č. 271/2021

vodné - stočné - zrážky

651,20 EUR

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.01.2022

Faktúra č. 270/2021

vývoz kontajnera - cintorín

96,00 EUR

Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, Banská Bystrica, IČO 40593657

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.01.2022

Faktúra č. 269/2021

za dodávku a distribúciu elektriny- vyúčtovacia faktúra

71,35 EUR

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO 36403008

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

04.01.2022

Faktúra č. 268/2021

telefónne služby pevnej siete

83,98 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: