Obsah

Register dokumentov

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.04.2022

Faktúra č. 65/2022

elektronické zálohovanie údajov

54,46 EUR

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35954612

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

12.04.2022

Faktúra č. 64/2022

paušál BOZP a OPP- 1.Q.2022

72,00 EUR

Pyrobos Partizánska cesta 71, Banská Bystrica, IČO 36644048

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.04.2022

Faktúra č. 63/2022

veľkonočné ozdoby

21,94 EUR

4Home, a.s., Hvězdova 1073, Praha, IČO 27465616

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

06.04.2022

Faktúra č. 62/2022

zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

1 826,54 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

05.04.2022

Faktúra č. 61/2022

telekomunikačné služby pevnej siete

84,17 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

31.03.2022

Faktúra č. 60/2022

brity, plachta za zakrytie- klzisko, visačky kľúčov

286,30 EUR

SOLO-SK, Karol Strečok, Priechod č. 8, 976 11, IČO 35258900

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

31.03.2022

Faktúra č. 59/2022

zrážkové vody z verejných priestranstiev

723,08 EUR

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

31.03.2022

Faktúra č. 58/2022

právne služby za mesiac marec 2022

176,47 EUR

JUDr. Tatiana Čárska, Komenského 18B, Bystrica, IČO 37832450, DIČ 1029645529

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

29.03.2022

Faktúra č. 57/2022

zimná údržba miestnych komunikácií

6 516,00 EUR

OVIMILK PRIECHOD s.r.o, Družstevná 2, Selce, IČO 52746151

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

29.03.2022

Faktúra č. 56/2022

prepojenie zverejňovania zmlúv na CRZ

630,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o, B.Nemcovej 8, Bratislava, IČO 47192941

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.03.2022

Faktúra č. 55/2022

papierové utierky

9,61 EUR

Papera, s.r.o, Čerešňová 17, Banská Bystrica, IČO 46082182

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

24.03.2022

Faktúra č. 54/2022

poplatky za telekomunikačné služby

6,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava,IČO 35763469

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.03.2022

Faktúra č. 53/2022

mesačný poplatok MI Start

8,48 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.03.2022

Faktúra č. 52/2022

telefónne služby mobilnej siete

30,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

22.03.2022

Faktúra č. 51/2022

mesačný poplatok Go Biznis

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO 35697270

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.03.2022

Faktúra č. 50/2022

autorská odmena za použitie hudobných diel - rozhlas OcÚ

12,00 EUR

SOZA, Rastislavova 3, Bratislava,IČO 00178454

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

18.03.2022

Faktúra č. 49/2022

autorská odmena za použitie hudobných diel - obecný rozhlas - 01.01.-31.12.2022

14,28 EUR

SOZA, Rastislavova 3, Bratislava,IČO 00178454

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.03.2022

Faktúra č. 48/2022

vodné,stočné - cintorín

17,45 EUR

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.03.2022

Faktúra č. 47/2022

vodné, stočné -obecný úrad

147,04 EUR

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

11.03.2022

Faktúra č. 46/2022

vodné, stočné - námestie

24,72 EUR

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36644030

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2022

Faktúra č. 45/2022

vypracovanie žiadosti, realizácia VO-revitalizácia kotolne

100,00 EUR

SEASHORESTYLE, s.r.o, Rybná 24, Praha, ICO 08523835

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2022

Faktúra č. 44/2022

osvedčovacia kniha, tlačivá

32,40 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava, IČO 42272360

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

15.03.2022

Faktúra č. 43/2022

antigénové testy

154,00 EUR

Pharma Comp s.r.o, Bystrická 901, Žarnovica, IČO 47358203

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

08.03.2022

Faktúra č. 42/2022

zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

1 914,13 EUR

Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

07.03.2022

Faktúra č. 41/2022

zametací stroj

296,26 EUR

Antalon s.r.o, Radlinského 27, Bratislava, IČO 25960920

Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: