Obsah

Oznamy

 

Ukončenie dedičských konaní

Žiadame súčasných, nových členov UZPS Priechod, aby po ukončení dedičských konaní, uzatvorení kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmlúv a podobne, nahlásili túto zmenu aj výboru spoločenstva.


Je to možné osobne, telefonicky alebo e-mailom s uvedením vlastných iniciálov (meno, dátum narodenia, adresa), ako aj iniciálov člena, po ktorom dané podiely nadobudli.

 

 

 

Dokumenty

Zoznam clenov - sumár k 31.12.2016

Zoznam členov podľa LV z KN - známi vlastníci

Zoznam členov podľa LV z KN - neznámi vlastníci (neprededené)

 

Priechod_LV_607

Priechod_LV_607-ortofoto

Priechod_LV_614

Priechod_LV_614-ortofoto

Priechod_LV_615

Priechod_LV_615--ortofoto

Priechod_LV_719

Priechod_LV_719- ortofoto