Obsah

Výbor UZPS Priechod

 

Členovia výboru Urbárskeho združenia, Pozemkového spoločenstva

Predseda Ing. Miroslav Homola 0918 444 220 miroslav.homola@lesy.sk
Podpredseda Milan Chaban 048/4189209  
Hospodár Mgr. Jaroslav Strečok 0949 247 677 jaroslavstrecok@azet.sk
Podkladník Beata Strečková    
Člen Ing. Miroslav Bobák 0905 918 328 mbbobak@gmail.com
Člen František Číž 0910 404 649  
Člen Ľubomír Bukovčan 0908 507 092  

 

Dozorná rada

Predseda Ing. Jozef Čunderlík 0907 069 090 cunderlik@vutphp.sk
Člen Miroslav Chaban 048/4189007  
Člen Ján Peťko 0907 532 194 petko24@post.sk

 

Výbor + DR sa pravidelne schádzajú každý prvý pondelok v mesiaci v sále KD - OcÚ Priechod o 19 00 hod. 

 

Zmluva o spoločenstve UZPS Priechod

 

Mapa UZPS Priechod