Obsah

Späť

Rozhodnutie sekcie výstavby Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 07546/2018/SV/8037 zo dňa 23.04.2018

Vyvesené: 3. 5. 2018

Dátum zvesenia: 19. 5. 2018

Späť