Obsah


Úradná tabuľa

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Verejná vyhláška - Oznámenie miesta uloženia písomnosti10.10.201726.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja03.10.201704.11.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov03.10.201704.11.2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 1 /201724.08.201709.09.2017
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.08.201724.08.201709.09.2017
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.08.201724.08.201709.09.2017
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 201722.08.201704.11.2017
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26.7.201701.08.201717.08.2017
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.7.201701.08.201717.08.2017
VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - NÁVRH27.07.201712.08.2017
Verejná vyhláška – Rozhodnutie č. OU-BB-OVBP2-2017/020891-02-BX zo dňa 14.07.2017 o odvolaniach proti stavebnému povoleniu stavby - Rodinný dom LAGUNA 19 v Priechode18.07.201703.08.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov17.07.201705.11.2017
2017_05_18 Verejná vyhláška18.05.201703.06.2017
Verejná vyhláška - doručenie zásielky12.05.201728.05.2017
Verejná vyhláška - doručenie zásielky02.05.201718.05.2017
VV Kmeťová - rekonštrukcia závlah - rozhodnutie02.05.201718.05.2017
Výzva Okresného úradu Banská Bystrica20.04.201706.05.2017
Verejná vyhláška - stavebné povolenie12.04.201728.04.2017
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe21.03.201706.04.2017
Záverečný účet obce 2016 - návrh15.03.201731.03.2017
2017_03_14 Uznesenia zo zasadnutia OZ15.03.201731.03.2017
VZN č. 6_2016 o dotácii na žiaka 201715.03.201731.03.2017
2017_03_14 Zápisnica zo zasadnutia OZ15.03.201731.03.2017
2017_03_08 Verejná vyhláška - doručenie zásielky08.03.201724.03.2017
2017_03_06 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva07.03.201723.03.2017
2017_02_23 VV Kmeťová - rekonštrukcia závlah23.02.201728.03.2017
2017_02_21 Verejná vyhláška_doručenie písomnosti21.02.201709.03.2017