Obsah

Komisie OZ

 

   Komisia na ochranu verejného poriadku:

    Predseda: Ján Chaban
    Členovia: Ivan Franko, Mgr. Jozef Sokol, Ján Homola

 

    Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva:

     Predseda: Ing. Milan Vaník
     Členovia: Ing. Miroslav Bobák, Ing. Erik Murgaš, Ing. Ondrej Martinec

 

    Finančná komisia:

     Predseda: Ing. Pavol Strečok
     Členovia: Mgr. Renáta Čížová, Ing. Martin Rusňák

 

     Komisia sociálno-zdravotná:

     Predseda: Alena Majeríková
     Členovia: Mgr. Renáta Vaníková, Marta Lakatošová, Alena Matušková

 

    Komisia kultúrno-školská a športová:

     Predseda: Martin Lamper
     Členovia: Janka Pančíková, Mgr. Drahomíra Teleková, Monika Chabanová

 

    Komisia na prešetrenie sťažnosti na hlavného kontrolóra obce:

     Predseda: Ing. Pavol Strečok
     Členovia: Marek Slobodník, Ing. Milan Vaník

 

     Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce:

      Predseda: Ján Chaban – predseda
      členovia: Marek Slobodník, Ing. Milan Vaník