Obsah

Oznamy

Správy

Pozvánka na predvianočné vystúpenie DFSk Priechoďančok

DFSk Priechoďančok srdečne pozýva pri príležitosti 3. výročia založenia na predvianočné vystúpenie. celý text

ostatné | 10. 12. 2017 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov BBSK 2017 - celý kraj

Uverejnenie výsledkov celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov BBSK 2017 - obec Priechod

Výsledky volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja 2017
konaných v obci Priechod celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor:

Upozornenie na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstvo vzniku požiaru. celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor:

Výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor:

Pobočka Slovenskej pošty v Selciach presťahovaná

Od pondelka 17. októbra 2016 je pošta v Selciach presťahovaná do nových priestorov. celý text

ostatné | 17. 10. 2016 | Autor:

Upozornenie na správne triedenie odpadu


Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec nasledovne: celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:

Škola v prírode

Od 20. - 24. júna sme strávili nezabudnuteľný týždeň v škole v príde v rekreačnom stredisku na Gejdáku pri Ružomberku. Ďakujeme Linde Mesíkovej za pripravené video.
ZŠ s MŠ Priechod celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor:

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priechod

V súčasnosti prebieha spracovávanie podkladov pre vypracovanie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. V tejto súvislosti žiadame našich občanov o spoluprácu. celý text

ostatné | 30. 11. 2015 | Autor: