Obsah

Úľava z poplatku za komunálny odpad za rok 2017

Typ: ostatné
Správca dane Obec Priechod oznamuje občanom, že pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad za rok 2017 je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie poplatku a spolu s príslušnými dokladmi doručiť na obecný úrad do 31.01.2018.

Akceptovateľné doklady k žiadosti o zníženie/odpustenie/ poplatku v zmysle § 21 Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 9/2015 o miestnych daniach a  miestnom poplatku  za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady:

a) potvrdenie zamestnávateľa,  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,

b) potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,

c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,

d) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,

e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,

f) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

g) potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom úrade obce Priechod

 

Žiadosť o zníženie poplatku nájdete tu.   


Vytvorené: 8. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2018 10:06
Autor: