Obsah

Rekonštrukcia horného námestia pri kostole

Typ: ostatné
Predmetom menovanej stavby je vybudovanie nasledovných stavebných objektov:


SO 01 Vonkajšie spevnené plochy
SO 02 Park, drobná architektúra
SO 03 Sadové úpravy
SO 04 Osvetlenie
Nakoľko jestvujúce plochy priestranstva  majú nevyhovujúci stav a značne poškodený povrch v súčasnosti  prebieha  jeho rekonštrukcia. Súčasťou stavby je aj návrh spevnených plôch okolo obchodu a pred kostolom.
V prílohe je  k nahliadnutiu k dispozícii  vizualizácia projektu.

Prílohy

Vytvorené: 8. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 10. 2018 12:57
Autor: