Obsah

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Typ: ostatné
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

     Obec Priechod podľa § 14 odsek 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov  zverejnilo k nahliadnutiu :

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu -

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“

na úradnej tabuli obce Priechod a webovej stránke obce - www.priechod.sk  dňa 27.03.2018. Výpisy, odpisy, alebo kópie z uvedeného dokumentu je možné vyhotoviť na obecnom úrade obce Priechod, Priechod č. 157, 976 11 počas úradných hodín.


Prílohy

Vytvorené: 27. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 23:42
Autor: