Obsah

Oznamy

Správy

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor:

Ponuka práce

Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD) ponúka do zariadenia sociálnych služieb v zariadení Betonika Priechod tieto pracovné miesta: celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:

Upozornenie - výzva

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť' o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. celý text

ostatné | 29. 4. 2018 | Autor:

Akcie Mikroregiónu pod Panským dielom v roku 2018

Plán akcií Mikroregiónu Pod Pánskym dielom v roku 2018 celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor:

Upozornenie na jarné vypaľovanie trávy

Vážení spoluobčania,
v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.l písm. n) a ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor:

Priechod - Naša dedina: tlačivo 2% dane

V prílohe zverejňujeme na požiadanie Občianskeho združenia Priechod - naša dedina tlačivo - Vyhlásenie slúžiace na poukázanie 2% zo zaplatených daní občianskemu združeniu Priechod - naša dedina. celý text

ostatné | 4. 3. 2018 | Autor:

Distribúcia vriec na triedený odpad

Obecný úrad v súčasnosti distribuuje do domácností vrecia na triedený odpad. celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:

Upozornenie na správne triedenie odpadu


Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec nasledovne: celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor: