Obsah

Jesenné upratovanie domácností

Typ: ostatné
V mesiaci október sa v rámci jesenného upratovania domácností v našej obci uskutoční zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu a veľkoobjemného odpadu.

1. Elektroodpad a nebezpečný odpad sa bude zbierať v dňoch 4. a 5. októbra 2021.

Zbierať sa budú chladničky, mrazničky, práčky, sporáky, televízory , rádiá, vysávače, žiarivky, elektromotory, batérie, akumulátory, obaly z olejov a farieb, farby, motorové oleje, riedidlá. 

Všetky  nádoby, v ktorých sa bude nachádzať akákoľvek tekutina / olej, farba, riedidlo/ musia byť označené (aká tekutina sa v nádobe nachádza). Neoznačené nádoby sa zbierať nebudú.

Žiadame občanov, aby si odpad  v deň zberu vyložili pred svoje domy.

 

2.  V pondelok 11. októbra 2021 budú v našej obci  rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností:  koberce, starý nábytok (rozdelený na menšie časti) a ostatný odpad, ktorý sa nezmestí do bežných KUKA nádob.

Odpad sa bude zbierať v dvoch cykloch:

11.10. - pristavenie VOK

12.10. - vývoz odpadu a znovu pristavenie VOK 

14.10.- odvoz kontajnerov
 

Do kontajnerov je zakázané odkladať:

  • chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče
  • lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly
  • stavebný odpad
  • triedený odpad:  papier, sklo, plasty, kovy
  • pneumatiky
  • bio odpad zo záhrad, konáre zo strom

Vytvorené: 22. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 14:53
Autor: