Obsah

Oznamy

Správy

8. ročník turistického prechodu seniorov obcí MOPPD Priechodsko-Selčianskym chotárom

Dňa 27. apríla 2019 sa uskutoční 8. ročník turistického prechodu seniorov obcí MOPPD Priechodsko-Selčianskym chotárom.
Záujemci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v Priechode, najneskôr do 17. apríla 2019.
celý text

ostatné | 12. 4. 2019 | Autor:

Zber elektroodpadu, nebezpečného a veľlkoobjemného odpadu

V dňoch 23. a 24. apríla 2019 sa uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Zber triedeného odpadu

Od 1.4.2019 sa mení spôsob zberu triedeného odpadu v obci Priechod. celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor:

Výsledky 2. kola prezidentských volieb v obci Priechod

Prvé kolo prezidentských volieb v našej obci sa skončilo s nasledujúcimi výsledkami. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor:

Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné: celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor:

Pozvánka

Obec Povrazník pozýva na kurz štepenia, ktorý sa bude konať v obci Povrazník. celý text

ostatné | 28. 2. 2019 | Autor:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Priechod za rok 2018

Obec Priechod, zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Priechod za rok 2018 je 15,35 %. celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor:

Klzisko v Priechode II.

Milí spoluobčania,
túto zimu vznikla v našej obci krásna iniciatíva skupiny oteckov a starých otcov – urobiť klzisko v areáli futbalového ihriska. celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor:

Školská záhrada

Milí rodičia, starí rodičia! Na akcii „Mikuláš 2018“ ste určite neprehliadli stánok s vianočným čajom a perníčkami, ktoré zdobili naši škôlkari. celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor:

Usmernenie pre registráciu chovu s jednou ošípanou na vlastnú spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová spáva Banská Bystrica v súlade s §16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 39/2007 Z.z.) informuje obyvateľov o postupe registrácie chovov s jednou ošípanou na vlastnú spotrebu. celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor:

Klzisko v Priechode

Oznamujeme občanom obce Priechod, celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor:

Zber triedeného odpadu v obci Priechod – Zmena systému zberu

Od 01.01.2019 sa v obci Priechod mení systém zberu triedených zložiek odpadu: celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor:

Regionálna veterinárna a potravinová správa - usmernenie

V súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Regionálna veterinárna a potravinová správa požiadala obec Priechod o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o povinnostiach pri domácich zabíjačkách a registrácii neregistrovaných chovov hospodársky zvierat - ošípaných.
celý text

ostatné | 21. 11. 2018 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky volieb starostu obce Priechod a poslancov Obecného zastupiteľstva. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Rekonštrukcia horného námestia pri kostole

Predmetom menovanej stavby je vybudovanie nasledovných stavebných objektov:

celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor:

Akcie Mikroregiónu pod Panským dielom v roku 2018

Plán akcií Mikroregiónu Pod Pánskym dielom v roku 2018 celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor:

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: