Obsah

Oznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Oznam Slovenského Červeného kríža

Upozorňujeme občanov, že Slovenský Červený kríž vykonáva testovanie vzoriek na COVID – 19 výlučne pred RÚVZ v Banskej Bystrici a bezplatne. Žiadame občanov, aby nenaleteli podvodníkom.
Dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania na COVID – 19, za 50 € jeden odber vzoriek. Je to podvod a porušenie zákona č. 460/2007 Z.z. – Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža. celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:

K oznámeniu o prerušení distribúcii elektriny dňa 17.4.2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje občanom, že pôvodne avizované prerušenie dodávky elektrickej energie v obci Priechod dňa 17.04.2020 nebude realizované z dôvodu
zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:
STOP podvodníkom

Prevencia kriminality - seniori


ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:

SAD Zvolen - Mimoriadny cestovný poriadok

SAD Zvolen v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 zverejnil mimoriadny cestovný poriadok na trase Banská Bystrica - Selce - Baláže a späť.
Cestovný poriadok je platný od 2.4.2020 až do odvolania celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor:

Oznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici oznamuje občanom, že od 1. apríla 2020 sa menia úradne hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor:

Oznam Okresného úradu v Banskej Bystrici – COVID-19

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID-19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Telefónne čísla infolinky: 0961 699 555, 048/4306555
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 25.3.2019

Úrad verejného zdravotníctva nariadil s platnosťou od 25.3.2020 až do odvolania ďalšie opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Nákup potravín seniorom

Banskobystrický samosprávny kraj realizuje nákup potravín seniorom a osamelým, ktoré privezie až domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00, nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení. Seniori a rizikové skupiny ľudí, zostaňte doma a nedajte šancu koronavírusu.
Volajte 0800 221 235 a potraviny vám privezú až domov.
celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie je platné od 24.3.2020 do odvolania. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Oznam Urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva Priechod

Výbor Urbárskeho  združenia pozemkového  spoločenstva Priechod oznamuje svojim podielnikom, že plánovaný termín konania Valného zhromaždenia  dňa 03.04.2020 je zrušený. Náhradný termín bude oznámený dodatočne. 
UZPS Priechod zároveň oznamuje občanom, že v lokalite „BARTOVÁ“ budú prebiehať výrubové práce. Žiadame občanov, aby uvedenú lokalitu z bezpečnostných dôvodov nenavštevovali celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Zrušenie termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ v Priechode

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Priechod oznamuje rodičom budúcich prvákov, že pôvodný dátum zápisu do 1. ročníka 2. apríla 2020 ruší. Nový termín a spôsob zápisu včas oznámi prostredníctvom webovej stránky školy a obce. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
V OBRAZE

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor:

COVID-19 užitočné informácie


ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Karanténne opatrenie RÚVZ SR - účinné od 19.3.2020

V prílohe je zverejnené Karanténne opatrenie RÚVZ SR - účinné od 19.3.2020, ktoré je účinné od 19.3.2020 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Pošta Selce - Zmena otváracích hodín

Pošta Selce oznamujem občanom, že upravila otváracie hodiny nasledovne:

celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie o prerušení distribúcii elektriny dňa 17.4.2020

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok


ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Manuál - volania občanov - koronavírus - KS IZS, OS zložiek

V prílohe zverejňujeme ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Oznam obecného úradu

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme občanom, že Obecný úrad PRIECHOD bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 13.3.2020 ruší úradné hodiny. V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli.
Uvedené opatrenie platí do odvolania.
O jeho zrušení vás budeme informovať.
Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky.
Kontakty:
Obecný úrad: 4189043
Starosta obce: 0905757544

mail: starosta@priechod.sk celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

OZNAM O ZATVORENÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

Riaditeľstvo Základnej školy s MŠ v Priechode oznamujem žiakom a rodičom, že z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 bude v zmysle vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR Základná aj materská škola v Priechode zatvorená od pondelka 16. marca do 30. marca 2020 (po dobu 14 dní).
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Oznam riaditeľstva Základnej školy v Selciach

Riaditeľstvo Základnej školy v Selciach, v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 a na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 10. 3. 2020 žiada rodičov žiakov o zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí. V prípade aj najmenších náznakov respiračného ochorenia ODPORÚČA ponechať dieťa doma, a to do úplného vyliečenia. Pre ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní z uvedeného dôvodu, bude postačovať oznámenie zákonného zástupcu zaslané do ZŠ písomne alebo elektronicky.
Riaditeľstvo ZŠ ďakuje za pochopenie.
celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

List Ministerstva vnútra okresným úradom


ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:

Výsledky volieb do NRSR 2020 v obci Priechod

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa v našej obci skončili s nasledovnými výsledkami: celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná