Obsah

Obecný úrad

Kontakty

 

Adresa: Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11 Selce
Telefón: 048 / 4189043 - sekretariát
  048 / 4189093 - starosta
Fax: 048 / 4183043
E-mail: starosta@priechod.sk
  obec@priechod.sk
  sekretariat@priechod.sk
   
Stránkové dni:  
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 10:00 - 17:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 13:00
   
Zamestnanci obce: Jarmila Homolová - administratíva
  Mária Vajsová - administratíva
  Jozef Homola - údržba
   
Starosta obce: Mgr. Stanislav Chaban
   
Obecné zastupiteľstvo: Ivan Franko
  Ján Chaban
  Martin Lamper
  Alena Majeríková
  Marek Slobodník
  Ing. Pavol Strečok
  Ing. Milan Vaník

 

Novinky

22.09.2021

Jesenné upratovanie domácností

V mesiaci október sa v rámci jesenného upratovania domácností v našej obci uskutoční zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu a veľkoobjemného odpadu.

Detail Oznamy

16.06.2021

Oznam pre majiteľov psov

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Priechod oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

Detail Oznamy

10.05.2021

Výzva pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Banskej Bystrici

V prílohe uverejňujem výzvu pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Banskej Bystrici adresovanú vlastníkom, nájomcov a správcom poľnohospodárskej pôdy.

Detail Oznamy

05.05.2021

Celonárodná kampaň Vyzvi srdce k pohybu

RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI organizuje pod záštitou ÚVZ SR celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod názvom Vyzvi srdce k pohybu. Bližšie informácie v prílohe.

Detail Oznamy