Obsah

Oznamy

13.07.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Priechod podľa § 12 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

06.06.2017

Zmena stránkových dní na obecnom úrade

Od pondelka 12.6.2016 nastane zmena stránkových dní na obecnom úrade v Priechode.

Detail

20.04.2017

Výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor

Detail

16.04.2017

Krížová cesta chotárom

Priechod 1.4.2017

Detail