Obsah

Oznamy

25.09.2018

Komunitný plán sociálnych služieb

V súčasnosti obec Priechod v zmysle novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zahájila proces spracovávania komunitného plánu.

Detail

25.09.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Priechod podľa § 12 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

12.09.2018

Jesenné upratovanie

V rámci jesenného upratovania domácností sa v našej obci uskutoční:

Detail

09.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie o voľbách do orgánov samosprávy obce Priechod sa nachádzajú v záložke Voľby do orgánov samosprávy obcí v bočnom menu.

Detail

29.04.2018

Upozornenie - výzva

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť' o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Detail