Obsah

Oznamy

11.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Detail

24.05.2018

Ponuka práce

Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD) ponúka do zariadenia sociálnych služieb v zariadení Betonika Priechod tieto pracovné miesta:

Detail

29.04.2018

Upozornenie - výzva

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť' o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Detail

26.04.2018

Akcie Mikroregiónu pod Panským dielom v roku 2018

Plán akcií Mikroregiónu Pod Pánskym dielom v roku 2018

Detail

27.03.2018

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Detail