Obsah

Oznamy

24.01.2020

Výzva starostov obcí banskobystrického okresu

V prílohe je výzva Banskobystrického regionálneho združenia obcí v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom fungovania prímestskej autobusovej dopravy.

Detail

16.01.2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020 sa uskutočnia v sobotu 29.2.2020.

Detail

30.12.2019

Úľava z poplatku za komunálny odpad za rok 2019

Obec  Priechod  môže na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia obce  Priechod č. 9/2015 (ďalej len VZN)

Detail

18.12.2019

Registrácia neregistrovaných chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa v súlade s § 16 zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nás požiadala o súčinnosť pri informovaní obyvateľov ohľadom registrácie chovov ošípaných.

Detail

17.07.2019

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Projekt predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom je zameraný na zavedenie opatrení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho kompostovania 9 obciach združenia.

Detail