Obsah

Oznamy

20.04.2017

Výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor

Detail

16.04.2017

Krížová cesta chotárom

Priechod 1.4.2017

Detail

09.04.2017

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie „Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností“.

Detail

28.03.2017

Rádio Lumen - relácia: SV.JÁNA PAVOL II. - PÁPEŽ RODINY

aj s hosťom vdp. Marekom Iskrom

Detail