Obsah

Oznamy

22.08.2017

Zverejnenie elektronickej adresy

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.

Detail

03.08.2017

Upozornenie na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Detail

20.04.2017

Výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor

Detail

16.04.2017

Krížová cesta chotárom

Priechod 1.4.2017

Detail