Obsah

Oznamy

21.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa - usmernenie

V súlade s § 16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Regionálna veterinárna a potravinová správa požiadala obec Priechod o súčinnosť pri informovaní obyvateľov o povinnostiach pri domácich zabíjačkách a registrácii neregistrovaných chovov hospodársky zvierat - ošípaných.

Detail

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

Výsledky volieb starostu obce Priechod a poslancov Obecného zastupiteľstva.

Detail

08.10.2018

Rekonštrukcia horného námestia pri kostole

Predmetom menovanej stavby je vybudovanie nasledovných stavebných objektov:

Detail

09.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie o voľbách do orgánov samosprávy obce Priechod sa nachádzajú v záložke Voľby do orgánov samosprávy obcí v bočnom menu.

Detail

29.04.2018

Upozornenie - výzva

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť' o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona.

Detail