Obsah

Oznamy

19.08.2021

Pozvánka na Valné zhromaždenie členov UZPS

Výbor UZ PS Priechod si Vás dovoľuje pozvať na Valné zhromaždenie členov UZPS, ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2021 (piatok) o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu Priechod s prezentáciou od 16:30 hod.

Detail

16.06.2021

Oznam pre majiteľov psov

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Priechod oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

Detail

10.05.2021

Výzva pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Banskej Bystrici

V prílohe uverejňujem výzvu pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Banskej Bystrici adresovanú vlastníkom, nájomcov a správcom poľnohospodárskej pôdy.

Detail

05.05.2021

Celonárodná kampaň Vyzvi srdce k pohybu

RÚVZ Banská Bystrica v spolupráci s RÚVZ v SR v rámci programu CINDI organizuje pod záštitou ÚVZ SR celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod názvom Vyzvi srdce k pohybu. Bližšie informácie v prílohe.

Detail